Podręczna Apteczka Logopedyczna

 • szt.
 • 249,00 zł
 • Zawiera książki i pomoce
 • Przeznaczony do zabawy w domu, żłobku, przedszkolu
 • Produkt służy do rozwoju mowy i wymowy dziecka
 • Utrwala poprawną wymowę głosek

Zestaw diagnostyczno-terapeutyczny to produkty, które powinny znaleźć się w każdej szkole i przedszkolu. Zestaw zawiera książki i pomoce, które znajdują zastosowanie w diagnozie i terapii logopedycznej i pedagogicznej. Produkt pomaga w rozwoju mowy i wymowy u dzieci oraz utrwala poprawną wymowę głosek.


Zestaw przeznaczony dla:

 • logopedów
 • terapeutów pedagogicznych
 • lekarzy
 • nauczycieli
 • rodziców

 

Zawiera – książki i pomoce do zabawy w domu, żłobku, przedszkolu:

 • Odbieranie i wyrażanie mowy I – II – III r.ż. (3 szt.)
 • Jak pokonać seplenienie – „c – cz”
 • Grządki żuka – utrwalanie poprawnej wymowy głosek „z – ż (rz)”
 • Kuferek Antosia – utrwalanie poprawnej wymowy samogłosek
 • Szafa z wierszem – utrwalanie poprawnej wymowy głosek „s – sz”
 • Kwestionariusz obrazkowy (do badania mowy i wymowy)
 • Karta mowy i wymowy (notowanie wyników badań)
 • Wady mowy i wymowy (od czego zacząć...)
 • Ośmiobok – utrwalanie wymowy „L” + budowanie sylab i słów
 • Lizak i schemat logopedyczny – utrwalanie wymowy głosek i sylab
 • Beczka logopedyczna – utrwalanie wymowy głoski „cz”
 • Plansza: Podwórko – mieszkanie – nabywanie kompetencji językowej
 • Zamrażarka żywności – utrwalanie poprawnej wymowy głoski „z – ż”
 • Zaczarowana rybka – utrutrwalanie poprawnej wymowy głoski „r” (3 szt.)
 • Kostka z obrazkami. Co widzisz na obrazku? – utrwalenie głoski „r”
 • Układanki dwusylabowe – ćwiczenia ogólnorozwojowe... (sylaby)
 • Pomiar i ocena osiągnięć rozwojowych dziecka (test)

 

Antoni Balejko

doktor nauk humanistycznych, długoletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, posiada trzeci stopień specjalizacji zawodowej z logopedii i pedagogiki specjalnej, ma też za sobą półroczny staż naukowy w USA, gdzie przebywał w 1985 r. na zaproszenie Fundacji Kościuszkowskiej.

W 1994 r. minister edukacji narodowej powołał go na członka Rady Programowej Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagigicznej MEN. Od 2001 roku wspólnie z Kuratorium Oświaty w Białymstoku zajmuje się wypracowaniem modelu edukacji pedagogicznej i logopedycznej rodziców. Obecnie kieruje Podyplomowym Studium Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu w Białymstoku.

Od ponad trzydziestu lat propaguje książki i pomoce z serii Logopeda radzi. Ukazuje w nich rodzicom formy i metody pomocy dzieciom w osiąganiu dobrych wyników w nauce, podkreślając że aby dziecko odnosiło sukcesy i z radością uczęszczało do szkoły, powinno we właściwym czasie nauczyć się poprawnie mówić, czytać i pisać. Tych sprawności uczy się każde dziecko od swoich rodziców dużo wcześniej, zanim rozpocznie naukę szkolną.

Grupa produktowa: Pomoce logopedyczne
Pilna Faktura Vat?