Podstawy wiedzy o języku polskim...

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0289421
  • Producent: Glottispol
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 71,99 zł
Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, padagogów, psychologów i logopedów cz. I i cz. II

W cz. I podręcznika autor omawia zagadnienia wprowadzające do nauki o języku z zakresu informologii, semiotyki, cybernetyki, socjolingwistyki, psycholingwistyki. Cz. II zawiera wykład prof. Rocławskiego z fonetyki i fonologii, w którym poruszono temat roli wiedzy językoznawczej w pracy nauczycieli i logopedów z dziećmi. W wykładzie omówione zostały także zagadnienia z dziedziny pedofonetyki i patofonetyki (fonetyki dziecka i patologii wymowy).

O książce:

  • Autor: Bronisław Rocławski
  • Strony: 312
  • Format: B5

Grupa produktowa: Książki
Pilna Faktura Vat?