Polski na szóstkę - program nauczania

 • szt.
 • 15,29 zł
 • Książka skierowana do uczniów z Ukrainy rozpoczynających naukę w szkole podstawowej
 • Produkt składa się z programu nauczania języka polskiego jako obcego
 • Publikacja zawiera aż 50 stron wartościowych treści
 • Książka w drutowanej, kartonowej okładce

"Polski na szóstkę" to książka skierowana do uczniów z Ukrainy, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązani są rozpocząć edukację szkolną. Publikacja składa się z programu nauczania języka polskiego jako obcego. Zawiera wskazówki jak wykorzystywać materiały dydaktyczne zawarte w kartach pracy podczas organizowania procesu nauczania języka polskiego jako obcego.


W książce znajdują się informacje między innymi na temat:

 • założeń programu nauczania
 • celów i zadań ogólnych programu
 • celów szczegółowych programu
 • treści nauczania
 • strategii dydaktycznych, metod nauczania, technik i form pracy


"Polski na szóstkę" to znaczące ułatwienie dla nauczycieli, pedagogów, działaczy organizacji pozarządowych oraz innych osób związanych z edukacją. Książka stanowi komplementarne i inspirujące narzędzie pracy z uczniami pochodzącymi z Ukrainy, które świetnie sprawdzi się w toku edukacji wczesnoszkolnej oraz pozalekcyjnej.


Specyfikacja książki

przeznaczenie książki klasy I-III szkoły podstawowej
łączenie  drutowane
rodzaj okładki kartonowa
ilość stron 50

 

Autor Książki - Katarzyna Szostak-Król

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, w której od lat uczą się dzieci i młodzież z doświadczeniem migracyjnym. Ponadto jest realizatorką szkoleń, projektów, konkursów z zakresu edukacji międzykulturowej w oparciu o autorskie programy edukacyjne. Katarzyna Szostak-Król jest autorką i współautorką podręczników do nauki języka polskiego jako obcego.

Grupa produktowa: Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?