Postępowanie cywilne

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0298503
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 99,00 zł
Podręcznik akademicki, który stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.
Podręcznik „Postępowanie cywilne” zawiera omówienie nie tylko podstawowych instytucji z zakresu postępowania cywilnego, dotyczących m.in.:
 • rodzajów postępowania cywilnego,
 • przesłanek procesowych i materialnoprawnych,
 • organów i uczestników postępowania,
 • przebiegu postępowania (w tym wymogów formalnych pozwu, przeprowadzania postępowania dowodowego, wyrokowania, jak i zaskarżania orzeczeń), ale takze:
 • postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego,
 • alternatywnych form rozwiązywania sporów,
 • międzynarodowego postępowania cywilnego z odwołaniem sie do orzecznictwa i doktryny.
Drugie wydanie podręcznika uwzględnia nowelizacje KPC wprowadzone do marca 2011 r., obejmujące swoim zakresem m.in. europejskie postępowanie w sprawach
transgranicznych, elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie grupowe, a także zmiany dotyczące skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

O książce:
 • Format: 14.5 x 20.5 cm
 • Wydawnictwo C.H. Beck
 • 740 stron
 • Autor: Elwira Marszałkowska-Krześ (red.)
Pilna Faktura Vat?