Poznajemy liczby I

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0135880
 • Producent: Bro-Posz
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 599,99 zł

Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z wymaganiami programowymi kształcenia zintegrowanego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na uwadze wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej. Plansze poglądowe, zestawy liczmanów i elementów ułatwiających zapis symboliczny liczb, porównań i działań pozwalają na kształtowanie pojęcia liczby naturalnej z zachowaniem najważniejszych aspektów. Dziecko rozumie liczbę naturalną jako syntezę liczby kardynalnej, porządkowej, miarowej i algebraicznej. Ponadto różnorodność tematyki zestawu sprzyja zintegrowaniu z pozostałymi edukacjami oraz urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a zwłaszcza uaktywnieniu uczniów podczas zajęć. Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają wiele swobody nauczycielowi w ich doborze i wykorzystaniu w trakcie zajęć.
Pakiet edukacyjny zawiera:

 • plansze z monograficznym opracowaniem licz od 0 do 10,
 • zestaw kartoników z liczbami - uzupełnienie do plansz z monografiami liczb,
 • zestaw liczmanów,
 • plansze poglądowe do porównań liczebności zbiorów,
 • kartoniki z cyframi od 0 do 9 oraz znakami: >, <, =, +, -,
 • plansza do ćwiczeń rachunkowych o tematyce świątecznej,
 • zestaw liczmanów - uzupełnienie do planszy o tematyce świątecznej,
 • dwie ścienne kostki.

Grupa produktowa: Plansze dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?