Program Edukacyjny Dla Dzieci Progres

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0333709
  • Producent: LK Avalon
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 89,99 zł

Progres jest narzędziem wspierającym wszechstronny rozwój funkcji odpowiedzialnych za szybką i efektywną naukę dzieci i młodzieży. 

 

Kierowany jest do uczniów w wieku 6-15 lat w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.

Posiada atrakcyjną formę poprzez wykorzystanie nowoczesnego środka edukacyjnego jakim jest komputer. Rozwój oparty o zabawę i współzawodnictwo, wyzwala pozytywne emocje, pozwala odnieść sukces, podnosi motywację i chęć do dalszego działania. Realizacja ćwiczeń w Programie Wspierającym Rozwój to trening sensoryczny przygotowujący centralny układ nerwowy do pracy intelektualnej.

Ćwiczenia kształtują:
- umiejętności językowe
- czytanie i słuchanie ze zrozumieniem
- zdolności wzrokowo-słuchowe
- wyobraźnię
- koncentrację uwagi
- spostrzegawczość i szybkość reakcji
- myślenie logiczne
- umiejętności pamięciowe
- liczenie i myślenie matematyczne

Zawartość merytoryczna jest wynikiem zbierania wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak również z dziećmi wybitnie zdolnymi. Program realizuje zadania Treningu Globalnego Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.
Jest narzędziem do osiągania sukcesu, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia i jego umiejętności. Program jest przeznaczony do wykorzystania zarówno w szkole jak i w warunkach domowych.

PRZEZNACZENIE
Program Komputerowy Wspomagający Rozwój narodził się z wiedzy, doświadczeń w pracy i obserwacji rozwoju dzieci. Jest to program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich uczniów w wieku 6-15 lat w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.

ZASTOSOWANIE
Program powstał z myślą o zastosowaniu go jako pomocy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest w szczególności przydatny w przypadkach:
- dzieci z problemami szkolnymi powodującymi trudności, deficyty, frustracje, brak równowagi emocjonalnej, brak motywacji do nauki;
- dzieci z dysleksją;
- dzieci nadpobudliwych psychoruchowo;
- dzieci z problemami ruchowymi oraz z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową;
- dzieci zdolne mogą dzięki Programowi Komputerowemu Wspierającemu Rozwój przyspieszyć tempo nauki;

Deficyty najczęściej występujące u dzieci:
- brak koncentracji uwagi;
- brak koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
- słabe procesy pamięciowe;
- powolny proces przetwarzania informacji;
- zaburzona analiza i synteza wzrokowa i słuchowa;
- nadpobudliwość psychoruchowa;
- brak równowagi emocjonalnej;
- brak sukcesów szkolnych, frustracje, brak motywacji do nauki;

ZASTOSOWANE METODY
Do opracowania programu wykorzystano techniki pracy terapeutycznej oparte na metodach:
- Metody Dobrego Startu
- Sensorycznej Integracji Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
- Metody 18 struktur Wyrazowych
- Metody relaksacyjne ? muzykoterapia


Zadania w Programie prowadzą do podniesienia poziomu:
- koncentracji uwagi,
- koordynacji wzrokowo -ruchowo-słuchowej,
- spostrzegawczości,
- różnicowania wzrokowego i słuchowego,
- analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej,
- procesów logicznego myślenia,
- szybkości reakcji na bodźce,
- procesów pamięciowych,
- czytania, pisania,
- liczenia - myślenia matematycznego,
- kształtowania wyobraźni,
- procesów językowych,

Aktywności podejmowane przez ucznia podczas realizacji zadań programu to:
- słuchanie
- czytanie
- mówienie
- liczenie
- myślenie logiczne
- zapamiętywania
- aktywność analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego.

Wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows XP / Vista / 7
  • Napęd: CD/DVD
  • Komputer: PC z procesorem min. 1 GHz

Zawartość:

  • CD

Grupa produktowa: Audio cd, Gry edukacyjne, Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?