Przejmij inicjatywę! Przewodnik po przedsiębiorczości na 10 stanowisk

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402457
  • Producent: Progra
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 539,99 zł
Przejmij inicjatywę! Przewodnik po przedsiębiorczości jest narzędziem mającym na celu wprowadzenie w tematykę przedsiębiorczości, ekonomii i pieniądza oraz wspomagającym rozwój postawy przedsiębiorczej.
Przewodnik kierowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych a także osób zainteresowanych tą tematyką. Może być wykorzystywany przez doradców zawodowych, przez nauczycieli na lekcjach przedsiębiorczości, WOS, na godzinach wychowawczych, a także samodzielnie przez osoby, które chcą założyć własną firmę.
Licencja bezterminowa na 10 stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy.
Przewodnik po przedsiębiorczości zbudowany jest z 3 części.

Cz.1. Dlaczego warto być przedsiębiorczym? – szeroko omawia istotę przedsiębiorczości, osobowość przedsiębiorcy, przedstawia czynniki wpływające na przedsiębiorczość, korzyści wynikające z przedsiębiorczości oraz ukazuje skuteczne sposoby na wzmacnianie własnej przedsiębiorczości.

Cz.2. Gospodarka rynkowa – to część, w której omówiony został system gospodarki rynkowej, scharakteryzowane rodzaje rynków w gospodarce (w tym sektory gospodarki, zasoby ekonomiczne), dokonana została analiza mechanizmów rządzących tym rynkami (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień popytu, podaży i równowagi rynkowej). Tu również ukazana została historia pieniądza, omówione jego rola i funkcje (transakcyjna, miernika wartości, płatnicza i tezauryzacyjna), rodzaje pieniądza, jak również sposoby jego zarabiania i oszczędzania. W tej części znajduje się również dokładna charakterystyka podmiotów gospodarki rynkowej: gospodarstw domowych (ich rodzaje , czynniki wpływające na kształt gospodarstw domowych), przedsiębiorstw ( klasyfikacja ze względu na wielkość, formę własności, formę prawno – organizacyjną, przedmiot działalności), instytucji finansowych (giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, banki, fundusz emerytalny, zakład ubezpieczeń), instytucji państwowych.

Cz. 3. Własna firma – najistotniejsza część Przewodnika została w całości poświęcona merytorycznym zagadnieniom związanym z założeniem własnej działalności gospodarczej – firmy jako kwintesencji przedsiębiorczości. Proces ten został ukazany w kolejnych krokach. Liczne linki umieszczone w tej części programu umożliwiają poszerzenie i uszczegółowienie wiedzy dotyczącej założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, a dokumenty: wniosek rejestracyjny, plusy i minusy posiadania własnej firmy, kwestionariusz badania rynku, struktura i arkusz biznesplanu, umożliwiają na bieżąco weryfikować nabytą wiedzę. W tej części znajduje się także Projekt własnej działalności gospodarczej – zwieńczenie pracy z Przewodnikiem, który można wypełnić i wydrukować lub wydrukować jego pusty formularz i wypełnić go odręcznie.

Od tego momentu można swój pomysł na biznes zacząć wprowadzać w życie.
Licencja bezterminowa na 10 stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?