Przewodnik po kształceniu zawodowym na 10 stanowisk

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402455
  • Producent: Progra
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 539,99 zł
Przewodnik po kształceniu zawodowym stanowi kompendium wiedzy o ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. Licencja bezterminowa na 10 stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy.
Brak fachowców z wykształceniem zawodowym i technicznym spowodował, że 1 września 2012 roku zostały wprowadzone istotne zmiany w kształceniu zawodowym, by do szkół, w których można zdobyć konkretny zawód, przyciągnąć jeszcze więcej młodych ludzi niż dotychczas.

Przewodnik zbudowany jest z 4 części:

Cz.1., Dlaczego warto?, mówi o tym, czym jest kształcenie zawodowe, przedstawia argumenty przemawiające za podjęciem takiego kształcenia i korzyści wynikające z posiadania wykształcenia zawodowego.
W części tej znaleźć można argumenty obalające mity na temat kształcenia zawodowego, a także opisane blaski i cienie tego typu kształcenia.

Cz.2. Kształcenie zawodowe w szkole prezentuje naukę zawodu prowadzoną na różnych poziomach kształcenia: zasadniczym (szkoły zawodowe), średnim (technika, szkoły policealne), wyższym (wyższe szkoły zawodowe, politechniki, uniwersytety).
W części tej przedstawione zostały grupy zawodów, w których przebiega kształcenie na wybranym poziomie, przykładowe plany lekcji czy zajęć w wybranych zawodach.
Znajdują się tu możliwe do wyboru ścieżki kształcenia po szkole zawodowej, technikum, szkole policealnej.
Cechą charakterystyczną kształcenia zawodowego jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Każdy etap kształcenia kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym wiedzę i umiejętności w zakresie określonej profesji. Są to egzaminy: zawodowy, inżynierski, kwalifikacyjny na tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie. W części drugiej znajdują się wszystkie informacje na ten temat, jak również różnego typu przykładowe pytania egzaminacyjne, opisy etapów egzaminów oraz informacje, gdzie takie egzaminy można składać.

Cz.3. Kształcenie zawodowe poza szkołą zawiera informacje dotyczące możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych: gdzie i jak je odbywać, jakie korzyści wynikają z praktyk, jakie są obowiązki i prawa praktykanta i stażysty. Znajdują się tu również informacje o studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach zawodowych, seminariach i konferencjach. Są tu także informacje na temat dokształcania zawodowego, czyli wszystko o kształceniu ustawicznym, podnoszeniu kwalifikacji (gdzie się uczyć) i procesie świadomego uczenia się.

Cz.4. Kształcenie zawodowe a rynek pracy przedstawia: możliwości absolwenta szkoły zawodowej na rynku, poszukiwane zawody w Polsce i na świecie, rozwojowe branże zawodowe oraz najbardziej cenione przez pracodawców cechy pracowników. W części tej można dokonać bilansu własnych zasobów – przeprowadzić proces samopoznania dzięki umieszczonej tu Karcie zasobów i informacjom do niej dołączonym (min. nt. przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów), zapoznać się z analizą sytuacji na rynku pracy oraz zaplanować ścieżki kształcenia.

We wszystkich częściach programu znajdują się linki, dzięki którym można wejść na strony dotyczące kształcenia zawodowego.
Licencja bezterminowa na 10 stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?