Przyroda oczami fizyka 1 Co to jest Energia dvd

  • szt.
  • 119,00 zł
  • Niedostępny

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiał pokazujący pojęcie o energii

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiał pokazujący pojęcie o energii

Film w przystępny sposób wprowadza pojęcie energii i omawia jej znaczenie. Pokazuje i omawia na przykładach występowania różnych form energii: cieplnej, świetlnej, chemicznej, mechanicznej, elektrycznej, magnetycznej, jądrowej. Szczególną uwagę poświęca fum energii słońca. Wykazuje, że wszystkie formy występującej na Ziemi energii biorą swój początek z energii słonecznej. Posługując się przemawiającymi do wyobraźni ucznia animacjami wyjaśnia pojęcie ciepła i jego przepływu. Wyjaśnia też problemy związane z energią niezbędną do życia człowieka. Omawia wpływ właściwego odżywiania na zasoby energetyczne człowieka i zwraca uwagę na konieczność zachowania równowagi pomiędzy energią wydatkowaną w postaci ruchu i pobieraną w pożywieniu. Na zakończenie pokazane jest doświadczenie, w którym wykorzystuje się cztery rodzaje energii do wykonania takiej samej pracy.

  • Nośnik: płyta dvd

Grupa produktowa: Filmy edukacyjne
Pilna Faktura Vat?