Ratujmy Ziemię

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0134311
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 551,99 zł
Ochrona środowiska to nie tylko segregacja śmieci, dowiedz się więcej...

Środek dydaktyczny zalecany do nauczania początkowego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Jest to pomoc wzbogacająca wiedzę na temat aktualnego stanu przyrody polskiej, przyczyn ginącej fauny i flory, przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Proponowane zabawy i zajęcia z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego zachęcają do: poznawania zagadnień ekologicznych, obserwowania otaczającej przyrody, samodzielnej pracy badawczej, poznawania najbliższego środowiska. Pakiet składa się z 2 części:
1. plansze obrazujące przyczyny zniszczeń ekologicznych naszej planety, spowodowane rozwojem cywilizacji i działalności człowieka,
2. ogólne informacje wzbogacające i porządkujące podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej.

Zawartość:
 • 18 plansz formatu B3 ilustruje problemy ekologiczne takie jak:
 • zanieczyszczenie powietrza,
 • nasilający się hałas,
 • zanieczyszczenie wód gruntowych, rzek i jezior,
 • zanieczyszczenie mórz i oceanów,
 • skażenie gleby,
 • degradacja i wyniszczenie zasobów leśnych.
 • 13 plansz B3 tworzy panoramiczny ciąg obrazów zachowań człowieka wobec przyrody.
 • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,
 • Plansze oprawione są w listwy metalowe z zawieszką,
 • Poradnik metodyczny zawierający przegląd pojęć ekologicznych i bibliografię.

Grupa produktowa: Plansze dydaktyczne
Pomoc