Rewalidacja z Happy Stones - aplikacja do Smartfloor

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0411232
 • Producent: Smart Floor
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 1 469,00 zł
 • Zestaw interaktywnych zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • Ćwiczenia stymulują percepcję wzrokową, myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość
 • Rozwijają umiejętności językowe
 • Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Happy Stones to zestaw interaktywnych zabaw i ćwiczeń ruchowych do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi. Proponowane ćwiczenia stymulują w szczególności percepcję wzrokową, myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Rozwijają umiejętności językowe, a także zachęcają do podejmowania inicjatywy i działania, także tych związanych z aktywizacją społeczną, poprzez możliwość pracy w grupie. Przyjazna, spokojna grafika stymuluje nie tylko oko, ale i kubki smakowe. 


Może również stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Umiejętność czytania i liczenia u dziecka nie jest wymagana. Proponowane zadania są przeznaczone do pracy z jednym użytkownikiem, ćwiczeń w parze lub do pracy z grupą.


Pakiet aplikacji Happy Stones służy do wspierania rozwoju fizycznego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego na etapie wczesnej edukacji dziecka. Pakiet przeznaczony jest do organizacji zajęć wspierających wielokierunkową aktywność dzieci, podnoszących poziom integracji sensorycznej oraz kształtujących umiejętność korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.


Zawarte w pakiecie aplikacje służą wielokierunkowej aktywizacji: ruchowej, słuchowej, językowej oraz wzrokowej. Zachęcają też do obserwacji i analizy problemów oraz poszukiwania rozwiązań. Włączenie ich do sytuacji edukacyjnych, w szczególności do zajęć rewalidacyjnych, umożliwia eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujące rozwój dziecka we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.


Uczestnik zajęć zostanie przeprowadzony za pomocą różnorodnych ćwiczeń po krainie kształtów, kolorów, wzorów, od tych najprostszych, do bardziej złożonych form, które będzie w stanie zinterpretować: rozpoznać, odróżnić, odnaleźć symetrię, przeciwieństwo, przeliczyć, złożyć w całość.


Pakiet Happy Stones zawiera szesnaście aplikacji interaktywnych, wspierających wielokierunkową aktywność dziecka.


Wśród aplikacji można wyróżnić:

 • zagadki logiczne polegające na dopasowywaniu elementów w układance; odgadywaniu tożsamości postaci na obrazku; szukaniu, wskazywaniu lub zbieraniu potrzebnych przedmiotów, dobieraniu elementów w pary, ustalaniu kolejności przedmiotów w ciągu czy dokańczaniu wzorów i rytmów;
 • zabawy pamięciowe, polegające na odnalezieniu par przedmiotów;
 • zabawy kreatywne polegające na malowaniu, projektowaniu, wymyślaniu historyjek;
 • gry ruchowe polegające na łapaniu, przesuwaniu przedmiotów, zliczaniu ich;
 • zabawy dźwiękowe polegające na odtwarzaniu rytmu.


Ćwiczenia opierają się głównie o rozpoznawanie kształtów, kolorów, wzorów oraz dźwięków z jednoczesną aktywizacją ruchową. Aktywne wsparcie rozwoju dziecka.


Pracując z wykorzystaniem zabaw z pakietu Happy Stones kształtować można:

 • percepcję wzrokową i słuchową;
 • koncentrację uwagi, pamięć i spostrzegawczość;
 • samodzielne, refleksyjne, logiczne, krytyczne i twórcze myślenie;
 • myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię;
 • sprawności motoryczne i koordynację ruchową;
 • stawianie pytań, dostrzeganie problemów, zbieranie informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywanie problemów;
 • poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie, pozwalające na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę;
 • umiejętność obserwacji faktów i zjawisk;
 • rozpoznawanie kolorów, kształtów, wzorów, dostrzeganie podobieństw i różnic;
 • rozpoznawanie odbicia lustrzanego, rytmu układu, kolejności elementów w ciągu;
 • liczenie do 10;
 • samodzielność i podejmowanie inicjatywy;
 • umiejętność współpracy w parach i w grupie;
 • rozumienie poleceń, zasad gier i ćwiczeń oraz respektowanie ich.

Grupa produktowa: Aplikacje na podłogi interaktywne


🚚Dostawa Kurierem DPD kosztuje 14,99 zł

🎁Dostawa jest darmowa dla zamówień o wartości od 500 zł

🕒Dostępny jest odroczony termin płatności dla szkół i przedszkoli

📑Istnieje opcja wpisania różnych danych nabywcy i odbiorcy

🚀Możliwa jest pilna wysyłka Faktury Vat na podany adres e-mail

🛈 Kliknij po więcej informacji dla szkół i przedszkoli...