Rzeczpospolita od połowy XVI wieku do połowy XVII - Wielkie odkrycia geograficzne - mapa ścienna

  • szt.
  • 289,00 zł

Mapa historyczna przedstawiająca z jednej strony sytuację Rzeczpospolitej od połowy XVI wieku do połowy XVII wieku. Mapa przedstawia zasięgi terytorialne oraz zmiany jakie się dokonywały w tym czasie. Druga strona mapy ściennej przedstawia najważniejsze odkrycia geograficzne jakie miały miejsce do XVII wieku.

Skala:
1:1,5 mln / 1:27,5 mln

Wymiar:
140 x 100 cm

Mapa historyczna przedstawiająca z jednej strony sytuację Rzeczpospolitej od połowy XVI wieku do połowy XVII wieku. Mapa przedstawia zasięgi terytorialne oraz zmiany jakie się dokonywały w tym czasie. Druga strona mapy ściennej przedstawia najważniejsze odkrycia geograficzne jakie miały miejsce do XVII wieku.
Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

Rzeczpospolita od połowy XVI do połowy XVII wieku:

- Zasięg terytorialny Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz przemiany związane z unią lubelską
- Nabytki terytorialne Polski i Litwy do 1619 roku
- Lenna polskie
- Tereny we wspólnym władaniu polsko-litewskim

Wielkie odkrycia geograficzne (strona druga):

- Obszary znane Europejczykom i Arabom do XIV wieku
- Obszary odkryte do XVII wieku
- Kierunki wypraw geograficznych odkrywców i konkwistadorów
- Wpływy hiszpańskie i portugalskie w świecie

Skala:
1:1,5 mln / 1:27,5 mln

Wymiar:
140 x 100 cm

Grupa produktowa: Mapy, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?