Semestralny Dziennik Zajęć Przedszkola MEN Ia żółty

  • szt.
  • 27,99 zł

Dziennik Przedszkola jest przewidziany na 135 dni zajęć edukacyjnych i umożliwia dokumentowanie pracy edukacyjnej w każdym oddziale przedszkola.

Daje możliwość:

  • dokumentowania przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym,
  • odnotowywania formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zapisu godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola,
  • uzupełnienia informacji o adresach zamieszkania, jeżeli są różne od adresu dziecka,
  • adresu poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
  • zapisu tematów przeprowadzonych zajęć,

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?