Słownik minimum języka polskiego

  • szt.
  • 66,99 zł
  • Niedostępny
Słownik minimum języka polskiego Haliny Zgółkowej jest bardzo potrzebny z kilku powodów:
1. wzrasta liczba osób chcących się nauczyć języka polskiego, zarówno wśród dzieci imigrantów i reemigrantów, jak i wśród dorosłych podejmujących studia lub pracę zawodową w Polsce;

2. jest przydatny w dydaktyce nauczania języka polskiego jako ojczystego, np. przy opracowywaniu podręczników szkolnych na I i II etapie edukacji;

3. stanowi wyjściowy poziom znajomości języka polskiego, czyli służy do wyznaczenia normy znajomości języka polskiego ważnej w certyfikacji języka polskiego jako obcego.
Pilna Faktura Vat?