Sprzątanie świata - recykling zestaw plansz A3 plus płyta CD

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0308279
  • Producent: Eurotest
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 499,00 zł
Zestaw zafoliowanych plansz formatu A3 + karty pracy + płyta CD, całość w trwałej teczce.

Wykorzystując plansze podczas zajęć dydaktycznych przekazujemy dzieciom wiedzę o ochronie środowiska, oraz kształtujemy ich zachowanie poprzez ukazanie bezpośredniego wpływu na środowisko.

Zastosowana grafika i realność plansz to dodatkowy atut. Plansze mogą stanowić oryginalny i estetyczny wystrój sal dydaktycznych.

Pomoc dydaktyczna "Sprzątanie świata - recykling" to materiał popularyzujący treści z zakresu wychowania przyrodniczego ujęte w programie wychowania przedszkolnego jako "wychowanie do rozumienia i poszanowania świata".
Opierając się na tym programie stworzyliśmy plansze edukacyjne, które w czytelny i zrozumiały sposób przybliżają tematy związane z ochroną środowiska. Ich zaletą jest nie tylko prostota, ale przede wszystkim wyraźne pokazanie bezpośrednich działań i wypływu na przyrodę.
Wykorzystując plansze podczas zajęć dydaktycznych przekazujemy dzieciom wiedzę o ochronie środowiska, oraz kształtujemy ich zachowanie poprzez ukazanie bezpośredniego wpływu na środowisko.
Plansze prezentują sposoby segregacji odpadów komunalnych, które powinny być prowadzone w każdym gospodarstwie domowym. W czytelny i jasny sposób pokazują celowość i korzyści wynikające z segregacji śmieci. Historyjki obrazkowe pozwalają zrozumieć zasady recyklingu i jego rolę dla ochrony środowiska.
Materiały do drukowania – rysunki konturowe dają możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy oraz pozwalają na przeprowadzenie ciekawych ćwiczeń manualnych.
Zastosowana grafika i realność plansz to dodatkowy atut. Plansze mogą stanowić oryginalny i estetyczny wystrój sal dydaktycznych.

Przeznaczenie:
1.Do wykorzystania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przy realizacji treści z zakresu :
kształtowania prawidłowych postaw i zachowań
ochrony środowiska
poszerzania wiedzy o otaczającym świecie.
2.Jako pomoc demonstracyjna dla nauczycieli.
3.Materiał ćwiczeniowy dla dzieci.

Materiał dydaktyczny zawiera:
dziewiętnaście kolorowych plansz formatu A3, zafoliowanych obustronnie, jednorodnych graficznie;
karty pracy dla dzieci do kopiowania, kolorowania, wycinania;
płytę CD z wszystkimi planszami i kartami pracy z możliwością wielokrotnego drukowania;
sztywną teczkę z rączką do przechowywania zestawu
Spis kolorowych tablic formatu A3:
PLANSZA I - „Skąd się biorą śmieci” – odpady przemysłowe i komunalne, czowiek producentem odpadów
PLANSZA II - „Śmieci segregujemy już w domu” – segregacja śmieci w domu
PLANSZA III - „Kolorowe pojemniki na śmieci” – kolory pojemników na śmieci
PLANSZA IV - „Pojemnik na papier” – co wrzucamy do pojemnika na papier, a czego nie wrzucamy
PLANSZA V - „Pojemniki na szkło” – co wrzucamy do pojemników na szkło, a czego nie wrzucamy
PLANSZA VI - „Pojemniki na plastik” - co wrzucamy do pojemnika plastik, a czego nie wrzucamy
PLANSZA VII - „Pojemniki na metal” – co wrzucamy do pojemników na metal, a czego nie wrzucamy
PLANSZA VIII - „Droga śmieci” - co się dzieje ze śmieciami
PLANSZA IX - „Składowisko odpadów” - jak wygląda wysypisko śmieci
PLANSZA X - „Recykling papieru” - jak odzyskujemy zużyty papier
PLANSZA XI - „Recykling szkła” - jak przetwarzamy zużyte opakowania szklane
PLANSZA XII- „Recykling plastiku” - jak przetwarzamy zużyte opakowania plastikowe
PLANSZAXIII - „Recykling metalu” - jak przetwarzamy PLNom
PLANSZA XIV- „Znaki ekologiczne” - rozpoznawanie symboli ekologicznych
PLANSZA XV- „Przedmioty ponownego użytku” - przedmioty, które można użyć ponownie
PLANSZA XVI- „Odpady niebezpieczne” - odpady, których nie wolno wyrzucać z innymi śmieciami
PLANSZA XVII- „Kompostownik” - odpady organiczne są dobrym nawozem
PLANSZA XVIII- „Zakupy” - nie używamy jednorazowych siatek plastikowych
PLANSZA XIX- „Sprzątanie Świata” - ogólnoświatowa akcja sprzątania Ziemi (2 lub 3 tydzień września)

Grupa produktowa: Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?