Symbioza grzybów i roślin - Mikoryzy - film DVD

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0405133
  • Producent: SFE Nauka
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 71,99 zł

Film o roli grzybów symbiotycznych w życiu lasu oraz znaczenie mikoryz dla życia i rozwoju roślin. Różne gatunki grzybów i roślin pokazane są na tle naturalnego środowiska. Na uwagę zasługują interesujące, także mikroskopowe zdjęcia grzybów.

Film o roli grzybów symbiotycznych w życiu lasu oraz znaczenie mikoryz dla życia i rozwoju roślin. Różne gatunki grzybów i roślin pokazane są na tle naturalnego środowiska. Na uwagę zasługują interesujące, także mikroskopowe zdjęcia grzybów. Uczeń może znacznie poszerzyć treści programowe. Jest wdrożony w wykłady i zajęcia praktyczne pracowników naukowych, obserwuje prace w laboratorium.

Uczeń za sprawą filmu:
- pozna rolę wybranych gatunków grzybów
- poszerzy wiedze z zakresu symbiozy różnych gatunków
- nauczy się obserwować przyrodnicze składniki środowiska i opisywać je
- nauczy się analizować struktury i funkcjonowanie wybranych ekosystemów
- nauczy się oceniać zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka
- nauczy się oceniać wpływ tych zmian na jakość życia

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?