Szkolenie ADHD - jak wykorzystać potencjał dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

 • szt.
 • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli, pedagogów, terapeutów pedagogicznych.

Tematy zajęć:
1. Nadpobudliwość psychoruchowa a ADHD – terminologia, fakty i mity.
2. Nadpobudliwość psychoruchowa – triada objawów.
3. Nadpobudliwość psychoruchowa na przestrzeni wieku.
4. Diagnozowanie nadpobudliwości psychoruchowej oraz ADHD.
5. Wspomaganie rozwoju uczniów z nadpobudliwością psychoruchową:
 • uczeń nadpobudliwy w klasie – dostosowywanie wymagań, oceniania, metod i technik pracy, specjalna organizacja sali,
 • pomoc specjalistyczna w placówce,
 • wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów z nadpobudliwością psychoruchową.
6. Praca z rodziną ucznia nadpobudliwego – wspólny front wychowawczy.
7. Wykorzystanie nowoczesnych technologii we wspomaganiu rozwoju uczniów nadpobudliwych.
8. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • poszerzenie wiedzy z zakresu nadpobudliwości psychoruchowej, w tym ADHD,
 • zrozumienie specyfiki funkcjonowania ucznia nadpobudliwego na przestrzeni jego rozwoju,
 • prowadzenie obserwacji ukierunkowanej pod kątem nadpobudliwości psychoruchowej (wstępna diagnoza pedagogiczna),
 • poznanie wachlarza metod i wskazówek dotyczących organizacji procesu lekcyjnego w taki sposób, by był on przyjazny uczniom nadpobudliwym,
 • stosowanie różnorodnych metod wspomagających uczenie się ucznia nadpobudliwego,
 • rozwinięcie umiejętności spisywania regulaminów oraz kontraktów z uczniami,
 • rozwinięcie umiejętności współpracy z rodzicami – na rzecz ucznia nadpobudliwego,
 • poznanie nowoczesnych rozwiązań wspierających rozwój, edukację i terapię uczniów nadpobudliwych.

Metoda szkolenia:
Wykład, prezentacja, praca w grupie, studium przypadków.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.


Pilna Faktura Vat?