Szkolenie Agresja - jak rozpoznawać i właściwie kierować zachowaniami dzieci

  • szt.
  • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych.

Tematy zajęć:
1. Zjawisko agresji w szkole – co jeszcze nie jest agresją, a co już tak?
2. Postawy i zachowania: agresywne, pasywne i asertywne.
3. Dlaczego moi uczniowie są agresywni – diagnoza sytuacji w klasie/szkole.
4. Sposoby radzenia sobie z agresją – warsztaty.
5. Mediacje w szkole.
6. Dyscyplina w szkole. Reguły postępowania w przypadku sytuacji agresywnych i autoagresywnych.
7. Szkolne programy profilaktyki – czyli co robić, zanim agresja się pojawi.
8. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
  • poszerzenie wiedzy z zakresu agresji, bullyingu, cyberprzemocy,
  • radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów z wykorzystaniem różnych metod i technik,
  • poszerzenie umiejętności aktywnej pracy wychowawczej z grupą,
  • przeprowadzanie wstępnej diagnozy szkolnej pod kątem zachowań agresywnych i innych sytuacji trudnych mających miejsce w szkołach,
  • nabycie umiejętności prowadzenia mediacji oraz stworzenia grupy mediacyjnej w szkole.

Metoda szkolenia:
Wykład, prezentacja, dyskusja, praca w grupie, studia przypadków, analizy dokumentów.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?