Szkolenie E-learning, B-learning, C-learning, M-learning, We-learning – na czym to polega i jak to wykorzystać w szkole?

 • szt.
 • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli wszystkich przedmiotów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych.

Tematy zajęć:
1. Podstawowe zagadnienia związane z e – nauczaniem:
 • standardy i specyfikacje,
 • narzędzia, rozwiązania i mechanizmy,
 • ochrona własności intelektualnej.
2. Dydaktyka nauczania na odległość:
 • metodyka kształcenia za pośrednictwem mediów,
 • formy i narzędzia przekazu treści,
 • bariery efektywnego wykorzystywania mechanizmów e – kształcenia.
3. Zarządzanie procesem zdalnego nauczania w systemach:
 • e-learning,
 • blended learning,
 • c-learning,
 • m-learning,
 • we-learning.
4. Komunikacja w e – nauczaniu:
 • planowanie i prowadzenie komunikacji,
 • narzędzia i mechanizmy wspomagające proces zdalnej komunikacji.,
 • praca synchroniczna i asynchroniczna,
 • komunikacja indywidualna i grupowa.
5. Elektroniczne zasoby edukacyjne:
 • standardy tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych,
 • tworzenie multimedialnych, interaktywnych zasobów w systemach zdalnego nauczania,
 • publikowanie treści elektronicznych,
 • moduły oceniające i raportujące.
6. Podsumowanie i ocena szkolenia

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki o kształcenie na odległość,
 • poznanie metodologii kształcenia w najbardziej popularnych systemach e – nauczania,
 • poszerzenie wiadomości nt. metod komunikacji w zdalnym nauczaniu,
 • wzrost umiejętności w zakresie tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych.

Metoda szkolenia:
Praca indywidualna przy komputerach.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.


🚚Dostawa Kurierem DPD kosztuje 14,99 zł

🎁Dostawa jest darmowa dla zamówień o wartości od 500 zł

🕒Dostępny jest odroczony termin płatności dla szkół i przedszkoli

📑Istnieje opcja wpisania różnych danych nabywcy i odbiorcy

🚀Możliwa jest pilna wysyłka Faktury Vat na podany adres e-mail

🛈 Kliknij po więcej informacji dla szkół i przedszkoli...