Szkolenie eduSensus Uczeń zdolny wsparciem dla nauczyciela pracującego metodą projektów

 • szt.
 • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

Szkolenie skierowane do:
Nauczyciele wczesnej edukacji, nauczyciele wychowawcy kl. IV, opiekunowie świetlic.

Tematy zajęć:
1. Podzielmy się doświadczeniem - Uczeń zdolny a oferta edukacyjna szkoły.
2. Co potrafią a z czym mają trudności uczniowie kończący pierwszy etap edukacji?
 • (Analiza wybranych wyników testów kompetencji uzyskanych przez uczniów na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego)
3. Uczeń zdolny? - Czyli kto?
 • Grupowa definicja
 • Koncepcja Kurta A. Hellera oraz Howarda Gardnera
4. Metoda projektów – lista korzyści dla uczniów
5. Charakterystyka programu EduSensus Uczeń zdolny
 • Struktura programu
 • Postacie przewodnie programu
 • Ekrany specjalnego przeznaczenia
6. Jak zaadoptować program w poszczególnych etapach projektu?
7. Kreatywna praca w grupach zainspirowana przykładowym tematem projektowym.
8. Rola strony internetowej dedykowanej programowi EduSensus Uczeń zdolny
9. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • nabycie wiedzy w zakresie możliwość wykorzystywania programu Uczeń zdolny w praktyce szkolnej
 • nabycie umiejętności praktycznego zastosowania bogactwa programu w poszczególnych etapach realizacji projektu
 • poszerzenie możliwości pracy dydaktyczno – wychowawczej w pracy z grupą

Metoda szkolenia:
Praca w grupach, burza mózgów, metaplan, mini wykład, grupowa praca z programem.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?