Szkolenie FAS – diagnoza i wsparcie dla nauczycieli i rodziców

 • szt.
 • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców i rodziców.

Tematy zajęć:
1. Definicja zespołu FAS.
2. Metody diagnozy zespołu FAS
3. Różnice pomiędzy zespołem FAS a ADHD4
4. Zasady funkcjonowania dziecka z zespołem FAS
5. Nauczyciel dziecka z zespołem FAS, cechy i potrzebne umiejętności
6. Podstawowe założenia w pracy z dziećmi z FAS:
 • ograniczanie nadmiernej stymulacji
 • zmniejszanie nadwrażliwości sensorycznej
 • konsekwencja
 • stałość otoczenia
 • polisensoryczność
 • motywacja wewnętrzna
7. Metody terapii dziecka z zespołem FAS.
 • terapia behawioralna
 • kinezjologia edukacyjna
 • neurostymulacja
 • metody relaksacyjne
 • muzykoterapia
 • choreoterapia
 • socjoterapia
 • zabawa
8. Zaburzenia fizjologiczne, charakterystyczne dla dziecka z zespołem FAS.
9. Pomoc dziecku z FAS
10. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • poszerzenie wiedzy z zakresu FAS
 • nabycie umiejętności przeprowadzania wstępnej diagnozy FAS
 • poznanie wachlarza metod i wskazówek dotyczących pracy z dzieckeim FAS
 • róznicowanie stosowanie metod wspomagających
 • rozwinięcie umiejętności współpracy z rodzicami – na rzecz ucznia z FAS
 • poznanie nowoczesnych rozwiązań wspierających terapię dziecka z FAS

Metoda szkolenia:
Wykład, prezentacja, dyskusja, praca w grupie, studia przypadków, analizy dokumentów.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Pilna Faktura Vat?