Szkolenie Fascynujące 45 minut czyli jak zaktywizować uczniów do efektywnej nauki

 • szt.
 • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych – od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych – którzy chcą nauczyć się efektywnie wykorzystywać metody aktywizujące podczas swoich zajęć.

Tematy zajęć:
1. Zadania współczesnej szkoły – od nauczania do uczenia się, czyli po co nam metody aktywizujące?
2. Przegląd metod aktywizujących:
 • metody pomagające w twórczym rozwiązywaniu problemów (m.in. burza mózgów, dyskusja, debata, panel, studium przypadku),
 • metody pracy grupowej (m.in.: 7 kapeluszy de Bono, metoda pracy w grupie),
 • metody aktywizujące emocje (m.in. drama, metoda symulacyjna, gry dydaktyczne),
 • metody graficzne (m.in. drzewko decyzyjne, mapy mentalne, śnieżna kula, rybi szkielet),
 • metaplan, analiza SWOT,
 • metody integracyjne.
3. Organizacja lekcji z użyciem metod aktywizujących – ćwiczenia warsztatowe.
4. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • poznanie nowych metod możliwych do zastosowania podczas zajęć dydaktycznych,
 • nabycie umiejętności posługiwania się metodami aktywizującymi,
 • poszerzenie umiejętności skutecznego planowania zajęć z użyciem metod aktywizujących,
 • lepsze poznanie siebie i swoich preferencji w zakresie wykorzystywania metod aktywizujących,
 • proponowanie uczniom interesujących ich sposobów uczenia się,
 • wzbudzanie aktywności i zainteresowania wśród uczniów na własnych lekcjach,
 • wykorzystywanie potencjału tkwiącego w uczniach.

Metoda szkolenia:
Mini-wykład oraz wszystkie metody aktywizujące zaproponowane w programie.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?