Szkolenie Jak budować pozytywne interakcje - współpraca w zespole

 • szt.
 • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Kadry kierowniczej oświaty, dyrektorów szkół, osób dążących do efektywnego funkcjonowania w środowisku pracy i chcących rozwijać swoje kompetencje związane ze współpracą z ludźmi.

Tematy zajęć:
1. Wprowadzenie do zagadnień psychologii społecznej:
 • jednostka, inne jednostki, grupa,
 • pojęcie współpracy i pracy w grupie.
2. Zasady funkcjonowania jednostki w relacji z innymi:
 • potrzeby człowieka i ich hierarchia z punktu widzenia współpracy,
 • samodzielność, autonomia a współpraca.
3. Komunikacja jako czynnik podstawowy dla współpracy:
 • zasady efektywnej komunikacji,
 • odkrywanie ukrytych zasad i motywów innych osób,
 • postawy – aspekt intelektualny, emocjonalny i behawioralny – ich wpływ na współpracę, sposoby ich zmiany,
 • umiejętności przekonywania i wywierania wpływu na ludzi.
4. Umiejętności osobiste i zachowania ułatwiające współpracę:
 • style współpracy z innymi,
 • przekonania osobiste oraz ich wpływ na współpracę.
5. Etapy budowania zespołu i ich wpływ na współpracę wewnątrz zespołu:
 • role zespołowe i ich identyfikacja,
 • style funkcjonowania w zespole.
6. Rola lidera w kreowaniu i wzmacnianiu współpracy:
 • style kierowania zespołem,
 • koordynacja działań zmierzających do osiągnięcia postawionych celów,
 • komunikacja jako narzędzie kierowania i porozumiewania się z zespołem.
7. Czynniki zewnętrzne wpływające na współpracę z innymi:
 • czas i jego presja,
 • kultura organizacyjna,
 • zmiany w organizacji.
8. Konflikt i rywalizacja w grupie jako największe zagrożenia dla współpracy:
 • źródła i rodzaje konfliktów,
 • strategie radzenia sobie z konfliktami,
 • rywalizacja w zespole: za i przeciw.
9. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • wzrost efektywności pracy w zespole,
 • skuteczne podejmowanie decyzji związanych z pracą w zespole,
 • adekwatny dobór komunikowania się i stylu funkcjonowania zespołu do sytuacji, rozwoju placówki,
 • wzmocnienie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Metoda szkolenia:
Krótkie wykłady tematyczne, odgrywanie ról, symulacje, dyskusje moderowane, burza mózgów, informacje zwrotne dla uczestników.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?