Szkolenie Jak ćwiczyć asertywność w życiu zawodowym i prywatnym

 • szt.
 • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli wszystkich rodzajów szkół, dążących do skutecznego i efektywnego komunikowania się ze współpracownikami oraz rodzicami. Szkolenie dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje związane z asertywną komunikacją oraz postawami asertywnymi.

Tematy zajęć:
1. Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach w szkole:
 • autoanaliza własnego stylu komunikowania się,
2. W zgodzie ze sobą i w dobrych stosunkach z innymi - koncepcja zachowań asertywnych:
 • pojęcie asertywności,
 • kiedy być asertywnym?
 • typy zachowań: - zachowania agresywne, uległe, asertywne,
 • dlaczego nie powiedzieć „nie”,
 • stan: rodzic - dorosły – dziecko,
 • samoocena wypływająca z asertywnego traktowania samego siebie.
3. Co to znaczy szanować drugiego człowieka/współpracownika/rodzica/przełożonego:
 • umiejętności odmawiania i przyjmowania odmowy,
 • umiejętności argumentowania,
 • obrona przed manipulacją,
 • przyjmowanie ocen negatywnych i pozytywnych, reagowanie na formy krytyki,
 • udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
4. Jak zachować asertywność w kontaktach z „trudnymi ludźmi” przychodzącymi do szkoły:
 • techniki asertywnych zachowań,
 • nie chodzi o to jak się mówi, ale jak się robi,
 • panowanie nad stresem i emocjami w kontaktach z innymi ludźmi,
 • asertywne myślenie,
 • asertywność to umiejętność, której można się nauczyć.
5. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • zwiększenie efektywności relacji interpersonalnych,
 • doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych w kontaktach z innymi ludźmi,
 • wzrost samooceny, wzmocnienie pewności siebie,
 • wykazywanie inicjatywy w relacjach z innymi ludźmi,
 • utrzymywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi,
 • zmiany zachowań na asertywne.

Metoda szkolenia:
Mini wykłady w formie prezentacji multimedialnej, analiza przypadków, dyskusje moderowane, omówienia trenerskie, odgrywanie ról, informacje zwrotne dla uczestników.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?