Szkolenie Jak mądrze i skutecznie rozmawiać z dorastającymi dziećmi

  • szt.
  • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli, pedagogów szkolnych, terapeutów i rodziców.

Tematy zajęć:
1. Zachowania dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinno- szkolnej;
2. Jaki wpływ na dzieci ma rodzina, szkoła, rówieśnicy, otoczenie i cechy wrodzone;
3. „Pierwsze, środkowe, najmłodsze, jedynak”- skąd się biorą różnice między rodzeństwem?;
4. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły;
5. Jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy ( śmierć, rozwód, seks);
6. O umiejętnościach komunikacyjnych i asertywności - podsumowanie
7. Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka, jak radzić sobie z agresją i lękami dziecka, jak rozwiązywać problemy i konflikty;
8. Co to są granice psychologiczne, jakie są ich rodzaje, które są dobre, a które „złe”;
9. Co to są „role” i jak pomóc dziecku uwolnić się od grania ról;
10. Środki motywacyjne: kary i nagrody
11. Podsumowanie i ocena szkolenia

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
  • zwiększenie efektywności relacji interpersonalnych,
  • wzrost umiejętności komunikowania się i dawania informacji zwrotnych
  • doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych w kontaktach z młodzieżą
  • utrzymywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi,
  • zmiany zachowań na asertywne.

Metoda szkolenia:
Mini-wykład, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach.

Czas trwania:
8 godzin lejcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?