Szkolenie Jak skutecznie włączać zasoby interaktywne do terapii - obsługa i wykorzystanie portalu eduSensus.pl

 • szt.
 • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Logopedów i terapeutów. Zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów.

Tematy zajęć:
1. Portal eduSensus geneza powstania
2. Korzyści dla logopedy, rodzica i dziecka płynące z korzystania z portalu
3. Budowa oraz funkcjonalność portalu eduSensus.pl.
 • dla terapeuty
 • dla rodzica
 • dla dziecka
4. Rejestracja i logowanie do portalu
5. Bądź dostępny w sieci - wyszukiwarka terapeutów oraz wizytówka terapeuty
6. Baza interaktywnych ćwiczeń
7. Interaktywna praca domowa z logopedii
 • Unikatowy login
 • Informacja dla rodzica
 • Konto rodzica i dziecka
8. Współpraca portalu z oprogramowaniem eduSensus Logopedia 2.0.
9. Podsumowanie i ocena szkolenia

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • nabycie wiedzy w zakresie możliwość wykorzystywania zasobów portalu przez logopedę, rodzica i dziecko
 • nabycie umiejętności obsługi portalu eduSensus.pl
 • nabycie umiejętności praktycznego zastosowania interaktywnych ćwiczeń w terapii logopedycznej

Metoda szkolenia:
Praca indywidualna przy komputerach

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny
Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?