Szkolenie Jak w pełni wykorzystać narzędzia TIK na zajęciach lekcyjnych? Wprowadzenie do użytkowania

 • szt.
 • 3 359,99 zł

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli wszystkich przedmiotów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych zaczynających przygodę z narzędziami Technologii Informacyjno Komunikacyjnej.

Tematy zajęć:
1. Podstawowe zagadnienia związane z kształceniem wspomaganym komputerowo:

 • organizacja procesu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • elementy dydaktyki w różnych trybach kształcenia,
 • wybrane elementy metodyki nauczania pokolenia sieciowego.

2. Programy i narzędzia TIK:

 • przegląd rozwiązań TIK dla edukacji,
 • ocena przydatności wybranych narzędzi w procesie kształcenia.

3. Podstawy pracy z urządzeniami prezentacyjnymi:

 • zestaw multimedialny,
 • tablica interaktywna,
 • tablet,
 • inne urządzenia.

4. Prezentacje multimedialne:

 • programy do tworzenia prezentacji,
 • przygotowanie i tworzenie interaktywnej prezentacji multimedialnej w oparciu o szablony i wzorce.

5. Zasoby edukacyjne:

 • wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie zasobów w środowisku internetowym,
 • portale zasobów edukacyjnych,
 • wykorzystywanie zasobów sieciowych w procesie lekcyjnym.

6. Podstawy komunikacji:

 • poczta elektroniczna,
 • forum dyskusyjne,
 • czat.

7. Podsumowanie i ocena szkolenia

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

 • nabycie umiejętności wdrożenia narzędzi TIK w zajęcia lekcyjne,
 • poznanie narzędzi i metod wspomagających pracę urządzeniami TIK,
 • poszerzenie wiadomości nt. tworzenia multimedialnych, interaktywnych prezentacji dydaktycznych,
 • wzrost umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej z użyciem narzędzi TIK.


Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?