Szkolenie Jak wygrać emocjami? Inteligencja emocjonalna w praktyce

 • szt.
 • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Kadry pedagogicznej. Szkolenie dotyczy wielu aspektów pracy m.in. wpływu inteligencji emocjonalnej na podejmowanie decyzji, budowanie relacji z innymi ludźmi.

Tematy zajęć:
1. Inteligencja emocjonalna a inne rodzaje inteligencji.
2. Droga inteligencji emocjonalnej: samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, zarządzanie relacjami.
3. Znajomość własnych emocji, czyli rozpoznawania emocji w chwili jej powstania:
 • kierowanie swoim życiem,
 • podejmowanie trafnych decyzji,
 • efektywne komunikowanie uczuć.
4. Myślenie ukierunkowane na cel:
 • parametry poprawnie wyznaczonych celów,
 • przekonania mobilizujące i motywujące,
 • nawyki - jako przeszkoda lub pomoc w warunkowaniu sukcesu.
5. Kierowanie emocjami:
 • niepokój, irytacja, złość,
 • samokontrola w sytuacjach trudnych.
6. Zdolność automotywowania:
 • sztuka zadawania nowych pytań - pobudzanie własnego potencjału umysłowego.
7. Rozpoznawanie emocji u innych – empatia:
 • słuchanie emocji innych,
 • reagowanie na potrzeby,
 • budowanie zaufania i dobrych relacji z innymi ludźmi poprzez dostrojenie się do ich emocji.
8. Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi, czyli kierowanie emocjami innych osób:
 • konstruktywne rozwiązywanie problemów poprzez zadawanie „dobrych” pytań,
 • dystansowanie się do zdarzeń, na które nie mamy wpływu.
9. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • odczuwanie zadowolenia ze swoich działań i zachowanie szacunku do samego siebie,
 • umiejętność sprawdzenia skutków przekazywania określonych informacji,
 • dopasowanie wizerunku i sposobu komunikowania się do określonych sytuacji i potrzeb,
 • zmniejszenie stresu związanego z trudnymi relacjami międzyludzkimi,
 • zwiększenie elastyczności w zachowaniu, dzięki której możliwa jest zmiana punktu widzenia, a także wydobywanie korzyści z przykrych doświadczeń,
 • wzrost tolerancji w stosunku do zachowań własnych i cudzych.

Metoda szkolenia:
Krótkie wykłady tematyczne, dyskusje moderowane, studium przypadków, kwestionariusze, burza mózgów, omówienia trenerskie.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?