Szkolenie Jak zastosować użyteczne funkcjonalności serii eduSensus Logopedia w pracy logopedy?

  • szt.
  • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
logopedów. Zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów.

Tematy zajęć:
1. Analiza współczesnej praktyki logopedycznej .
2. Technologie informacyjne, a diagnoza i terapia logopedyczna.
3. Seria eduSensus Logopedia - przeznaczenie programów.
4. Aplikacja Logopedy - konstrukcja, podstawowe parametry i charakterystyka funkcjonalna narzędzia.
5. Diagnoza z wykorzystaniem aplikacji multimedialnej.
6. Badanie mowy .
7. Schematy lekcji terapeutycznych w wybranych programach multimedialnych.
8. Specyficzne zaburzenia rozwoju języka i dobór właściwego oprogramowania.
9. Scenariusze zajęć logopedycznych .
10. Współpraca logopedy i rodziców dzieci będących pod opieką logopedyczną.
11. Wykorzystanie dostępnych na rynku narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym dzieci pozostających pod opieką logopedy.
12. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
  • nabycie umiejętność instalacji oprogramowania z serii eduSensus Logopedia,
  • nabycie umiejętności swobodnego korzystania z funkcjonalności Aplikacji Logopedy,
  • nabycie umiejętności pracy z multimedialną dokumentacją logopedyczną,
  • nabycie umiejętności dobru właściwych multimedialnych programów terapeutycznych wspomagających diagnozę i terapię,
  • nabycie umiejętności łączenia treści i zasobów multimedialnych z tradycyjnymi pomocami i metodami pracy,
  • świadomość możliwości wzbogacenia swojego warsztatu pracy o innowacyjne narzędzia informacyjno-komunikacyjne

Metoda szkolenia:
Prezentacja, warsztaty multimedialne

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny
Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?