Szkolenie Komunikacja to nie tylko rozmowa - jak wzmocnić skuteczność przekazu Akademia YDP

 • szt.
 • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

Szkolenie skierowane do:
Szkolenie dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje związane komunikowaniem się, dążących do rozwoju umiejętności mówienia ze zrozumieniem oraz efektywnego słuchania.

Tematy zajęć:
1. Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się:
 • proces komunikacji i jego etapy,
 • znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się.
2. Zasady skutecznej komunikacji:
 • autoanaliza własnego stylu komunikowania się,
 • „Ja” znane, „Ja” nieznane,
 • cztery płaszczyzny wypowiedzi (rzeczowa, apelu, relacji i samoprezentacji),
 • błędy w komunikacji,
 • bariery komunikacyjne.
3. Techniki aktywnego słuchania:
 • cechy sprawnego słuchacza,
 • parafraza treści i emocji,
 • klaryfikacja, pytania i informacja zwrotna.
4. Aby lepiej rozumieć…
 • reguła Mahrabiana,
 • funkcje komunikacji niewerbalnej,
 • meta komunikaty,
 • rozumienie modeli (generalizacje, usunięcia, niedookreślone zaimki, niedookreślone czasowniki),
 • analiza transakcyjna.
5. Efektywne prowadzenie rozmów:
 • asertywna komunikacja,
 • przekazywanie i przyjmowanie krytyki,
 • chwalenie w sposób asertywny,
 • radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.
6. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • zwiększenie efektywności interpersonalnych,
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się w sytuacjach zawodowych,
 • stosowanie wpływowych komunikatów podczas prezentacji, rozmów z rodzicami, wystąpień publicznych,
 • umiejętne wykorzystanie technik komunikowania się w procesach: rozwiązywania konfliktów, negocjowania,

Metoda szkolenia:
Krótkie wykłady tematyczne, ćwiczenia indywidualne, kwestionariusze, odgrywanie ról, informacja zwrotna dla uczestników.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.
Pilna Faktura Vat?