Szkolenie Modyfikowanie postaw rodzicielskich wobec niepełnosprawności dziecka

  • szt.
  • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców i rodziców.

Tematy zajęć:
1. Informacje wprowadzające pojęcie niepełnosprawności, sytuacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.
2. Pomoc od początku – czyli na czym polega i jakie są założenia wczesnej interwencji.
3. Rozumienie doświadczeń rodziny w sytuacji narodzin dziecka z niepełnosprawnością w kontekście utraty i kryzysu emocjonalnego.
4. Etapy wychodzenia z kryzysu emocjonalnego po narodzinach dziecka wymagającego szczególnej opieki
5. Etapy rozwoju dziecka niepełnosprawnego
6. Pomoc rodzinom w perspektywie etapów rozwojowych ich dziecka.
7. Psychologiczny i społeczny kontekst udzielanego wsparcia rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.
8. Niepełnosprawność w szkole
9. Postawy dzieci zdrowych wobec niepełnosprawnych
10. Postawy rodziców dzieci zdrowych wobec dzieci niepełnosprawnych
11. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
  • poszerzenie wiedzy z zakresu rozwoju dziecka niepełnosprawnego
  • zrozumienie specyfiki funkcjonowania rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
  • poznanie wachlarza metod i wskazówek dotyczących organizacji pracy z rodzicami wobec dzieci niepełnbosprawnych
  • stosowanie różnorodnych metod wspomagających rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi
  • rozwinięcie umiejętności współpracy z rodzicami – na rzecz dzieci niepełnosprawnych
  • poznanie nowoczesnych rozwiązań wspierających rozwój, edukację i terapię dzieci niepełnosprawnychnadpobudliwych.

Metoda szkolenia:
Wykład, prezentacja, praca w grupie, studium przypadków.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.


🚚Dostawa Kurierem DPD kosztuje 14,99 zł

🎁Dostawa jest darmowa dla zamówień o wartości od 500 zł

🕒Dostępny jest odroczony termin płatności dla szkół i przedszkoli

📑Istnieje opcja wpisania różnych danych nabywcy i odbiorcy

🚀Możliwa jest pilna wysyłka Faktury Vat na podany adres e-mail

🛈 Kliknij po więcej informacji dla szkół i przedszkoli...