Szkolenie Skuteczne rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci i młodzieży

  • szt.
  • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców.

Tematy zajęć:
1. Po co nam konflikty – elementy psychologii konfliktu.
2. Style rozwiązywania konfliktów.
3. Nasze postawy wobec konfliktu.
4. Nauczyciel jako negocjator.
5. Uczniowskie mediacje, czyli co uczniowie mogą zrobić sami.
6. Rozwiązywanie konfliktów bez porażek, czyli trochę o T. Gordonie.
7. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
uświadomienie sobie roli konfliktu w swoim życiu,
zrozumienie, w jaki sposób reagujemy na konflikty i jak je rozwiązujemy (walcząc, unikając, podporządkowując się, współpracując),
poszerzenie umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji oraz mediacji,
poszerzenie umiejętności radzenia sobie z konfliktami pomiędzy uczniami (rozszerzenie wachlarza metod pracy z uczniami).

Metoda szkolenia:
Wykład, prezentacja, dyskusja, praktyczne działania i własne doświadczenia, elementy dramy, rozwiązywanie testów.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?