Szkolenie Tablica interaktywna – wykorzystanie nowoczesnych TIK w procesie kształcenia

 • szt.
 • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli wszystkich przedmiotów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych.

Tematy zajęć:
1. Rodzaje tablic interaktywnych - przegląd rozwiązań
2. Instalacja oprogramowania do tablic interaktywnych (np. Smart, Promethean i in.)
3. Zasady pracy z tablicą interaktywną:
 • przygotowanie tablicy do pracy (kalibracja)
 • synchronizacja urządzeń (tablica, rzutnik, komputer)
 • przegląd funkcji na zasadzie porównania wybranego oprogramowania tablic interaktywnych
 • prezentacja wewnętrznych zasobów
4. Tworzenie prezentacji – praca z tablicą w trybie prezentacyjnym
 • Pobieranie obrazów z galerii
 • Wykorzystywanie zasobów komputera
 • Funkcjonalność narzędzia pulpitu
 • Odwołania i przekierowania (załączanie linków, dźwięków, filmów itp.)
 • Praktyczne zastosowanie funkcji magicznego atramentu
 • Importowanie prezentacji PowerPoint
5. Tryb pracy na pulpicie
 • Prowadzenie i zapisywanie interaktywnych notatek
 • Współpraca tablicy z programami wchodzącymi w skład pakietu Office
6. Portale z zasobami interaktywnymi - tworzenie indywidualnych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem funkcjonalności tablicy interaktywnej
7. Wykorzystanie multimedialnych, edukacyjnych programów kompatybilnych z tablicą interaktywną.
 • przegląd zasobów internetowych – wyszukiwanie informacji wspomagających wybrane przedmioty szkolne,
 • pozyskiwanie elementów do tworzonych prezentacji dydaktycznych,
8. Prezentacja prac uczestników
9. Podsumowanie i ocena szkolenia

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • nabycie umiejętności wykorzystywania różnych tablic interaktywnych w procesie lekcyjnym,
 • poznanie narzędzi i metod tworzenia interaktywnych zasobów edukacyjnych,
 • poszerzenie wiadomości nt. wykorzystanie urządzeń prezentacyjnych w zajęciach dydaktycznych,
 • wzrost umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej w z wykorzystaniem tablicy i zasobów interaktywnych.
Metoda szkolenia:
Praca indywidualna przy komputerach.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?