Szkolenie Trening twórczości - rozwijanie kreatywności w szkole

  • szt.
  • 4 199,00 zł

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

Szkolenie skierowane do:
Dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców.

Tematy zajęć:
1. Co to znaczy: „być kreatywnym”?
2. Rozwijanie twórczych postaw u uczniów.
3. Metody aktywizujące, problemowe, rozwijające twórcze myślenie – przegląd.
4. Profile sensoryczne i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka.
5. Lewo- i prawopółkulowcy – jacy są nasi uczniowie i co z tym zrobić?
6. Teoria inteligencji wielorakich Gardnera i jej wpływ na sposoby uczenia się i nauczania.
7. Gimnastyka mózgu Paula Dennisona – kiedy i po co ją wykorzystywać?
8. Twórczy i kreatywny nauczyciel – zajęcia warsztatowe, rozwijające i aktywizujące.
9. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

  • uporządkowanie wiedzy na temat pojęć „kreatywność” oraz „twórczość”,
  • rozszerzenie umiejętności wybierania takich metod nauczania, by pobudzać kreatywność wśród uczniów,
  • poszerzenie umiejętności konstruowania takich zajęć, by mogli z nich korzystać efektywnie wszyscy uczniowie niezależnie od profilu sensorycznego oraz dominującej inteligencji,
  • poznanie wybranych elementów gimnastyki mózgu,
  • doświadczenie wielu różnych zabaw, gier, ćwiczeń, które rozwijają naszą kreatywność i twórcze myślenie,
  • pobudzenie własnej kreatywności i chęci do odkrywania świata niestandardowymi sposobami,
  • lepsze poznanie siebie, swoich preferencji, metod działania (poprzez uzupełnione testy).


Metoda szkolenia:
Warsztaty, prezentacja, dyskusja, elementy dramy, praktyczne działania i własne doświadczenia.

Czas trwania:
6 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?