Szkolenie Uczeń z dysleksją rozwojową w szkole - diagnoza, profilaktyka, terapia

  • szt.
  • 3 359,99 zł

Szkolenie prowadzone przez Trenera konsorcjum trenerskiego zrzeszającego trenerów oświatowych, zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Grupy Trenerów Power przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji  na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor oraz materiały szkoleniowe i certyfikaty ukończenia szkolenia. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli, pedagogów, terapeutów pedagogicznych.

Tematy zajęć:
1. Dysleksja rozwojowa – terminologia, przyczyny, objawy, fakty i mity.
2. Diagnoza:

  • diagnozowanie ryzyka dysleksji,
  • wstępna diagnoza pedagogiczna,
  • czytanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3. Wspomaganie rozwoju uczniów z dysleksją rozwojową:

  • uczeń z dysleksją rozwojową w klasie – dostosowywanie wymagań, oceniania, metod i technik pracy,
  • pomoc specjalistyczna – zasady pracy podczas terapii pedagogicznej,
  • wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów z dysleksją rozwojową,
  • dostosowywanie warunków egzaminów zewnętrznych.

4. Mocne strony osób z dysleksją rozwojową.
5. Praca z rodziną ucznia z dysleksją rozwojową.
6. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w terapii uczniów z dysleksją rozwojową.
7. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

  • poszerzenie wiedzy z zakresu dysleksji rozwojowej,
  • nabycie umiejętności przeprowadzania wstępnej diagnozy pedagogicznej ryzyka dysleksji rozwojowej,
  • poszerzenie kompetencji w zakresie interpretacji i rozumienia opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • poznanie wachlarza metod i wskazówek dotyczących organizacji procesu lekcyjnego w taki sposób, by był on przyjazny uczniom z dysleksją rozwojową,
  • stosowanie metod wspomagających proces uczenia się ucznia z dysleksją,
  • rozwinięcie umiejętności współpracy z rodzicami – na rzecz ucznia z dysleksją rozwojową,
  • poznanie nowoczesnych rozwiązań wspierających terapię uczniów z dysleksją.

Metoda szkolenia:
Wykład, prezentacja, dyskusja, praca w grupie, studia przypadków, analizy dokumentów.

Czas trwania: 6 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera konsorcjum trenerskiego zrzeszającego trenerów oświatowych, zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Grupy Trenerów Power przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji  na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor oraz materiały szkoleniowe i certyfikaty ukończenia szkolenia. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?