Szkolenie Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - technologie ICT jako wsparcie tradycyjnych metod

  • szt.
  • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, członków zespołu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Tematy zajęć:
1. Czym są technologie informacyjno-komunikacyjne?
2. TIK a nowa podstawa programowa.
3. TIK a rozwój kompetencji kluczowych.
4. Edukacja i terapia w społeczeństwie informacyjnym – inni odbiorcy, inne oczekiwania, inne metody pracy.
5. Przegląd istniejących na rynku rozwiązań wspierających nauczycieli i terapeutów w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
6. Łączenie metod tradycyjnych z nowoczesnymi – warsztaty.
7. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
poszerzenie wiedzy na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym dostępnych na rynku rozwiązań, które można zastosować w szkole,
uświadomienie sobie specyfiki funkcjonowania dzisiejszych uczniów, z uwzględnieniem teorii „digital natives”,
tworzenie scenariuszy i przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych środków dydaktycznych,
nabycie większej pewności w posługiwaniu się nowymi technologiami w swojej codziennej pracy edukacyjnej i terapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
organizowanie zajęć obowiązkowych i dodatkowych z wykorzystaniem nowych technologii.

Metoda szkolenia:
Wykład, prezentacja, dyskusja, praktyczne działania i własne doświadczenia.

Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.


🚚Dostawa Kurierem DPD kosztuje 14,99 zł

🎁Dostawa jest darmowa dla zamówień o wartości od 500 zł

🕒Dostępny jest odroczony termin płatności dla szkół i przedszkoli

📑Istnieje opcja wpisania różnych danych nabywcy i odbiorcy

🚀Możliwa jest pilna wysyłka Faktury Vat na podany adres e-mail

🛈 Kliknij po więcej informacji dla szkół i przedszkoli...

Pilna Faktura Vat?