Szkolenie Zaburzenia emocjonalne - rozpoznanie i wczesna interwencja

 • szt.
 • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych, terapeutów pedagogicznych.

Tematy zajęć:
1. Czym są zaburzenia emocjonalne?
2. Różnicowanie zmian nastroju. Klasyfikacja i obraz kliniczny.
3. Objawy zaburzeń emocjonalnych:
 • psychiczne,
 • somatyczne,
 • behawioralne.
4. Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży:
 • biologiczne,
 • psychospołeczne.
5. Czynniki społeczno-kulturowe a zaburzenia nastroju.
6. Poczucie własnej wartości – skutek czy przyczyna?
7. Emocje, stres i psychologia zdrowia.
8. Zaburzenia psychiczne i samobójstwa.
9. Postępowanie wychowawcze:
 • rola rodzica, rola nauczyciela, rola terapeuty,
 • doraźny i długoterminowy system pomocy.
10. Formy terapii stosowane w leczeniu zaburzeń emocjonalnych.
11. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • pogłębienie wiedzy na temat czynników biologicznych, psychospołecznych i społeczno-kulturowych i wpływających na zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży,
 • umiejętność rozpoznania symptomów zaburzeń afektywnych jednobiegunowych i dwubiegunowych,
 • wzrost umiejętności rozpoznawania i podjęcia wczesnej interwencji w przypadku zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży,
 • umiejętność radzenia sobie z własnym stresem towarzyszącym kontaktom z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • zapobieganie skłonnościom samobójczym wychowanków,
 • pozyskanie wiedzy na temat wielosystemowego modelu wsparcia osoby w kryzysie.

Metoda szkolenia:
Wykład, prezentacja, dyskusja w grupi

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?