Szkolenie Zdrowy styl życia – jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego

 • szt.
 • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli chcących rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności, w zakresie rozpoznawania u siebie symptomów i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Tematy zajęć:
1. Definicja i charakterystyka wypalenia zawodowego.
2. Symptomy i obraz kliniczny wypalenia zawodowego:
 • funkcjonowanie fizyczne,
 • funkcjonowanie emocjonalne i behawioralne,
 • funkcjonowanie rodzinne i społeczne,
 • funkcjonowanie związane z pracą.
3. Proces wypalania się.
4. Źródła wypalenia:
 • czynniki indywidualne,
 • czynniki interpersonalne,
 • czynniki organizacyjne.
5. Pozostałe stresory środowiska wpływające na proces wypalania się.
6. Styl życia w redukcji wypalenia zawodowego:
 • efektywne zarządzanie czasem,
 • postawa wobec życia,
 • lista priorytetów życiowych,
 • poczucie kontroli,
 • relacje z innymi ludźmi,
 • wyciszenie,
 • zdrowie, dieta i ćwiczenia,
 • relaksacje poprzez różnorodne techniki.
7. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie:
- źródeł wypalenia zawodowego,
- procesu wypalenia zawodowego i jego symptomów,
- metod i narzędzi redukowania wypalenia zawodowego,
 • wzrost zadowolenia i poczucia własnej wartości,
 • rozwój umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi poprzez treningi relaksacyjne.

Metoda szkolenia:
Mini wykłady w formie prezentacji multimedialnej, symulacje, burza mózgów, omówienia trenerskie, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?