Test do badania słuchu fonemowego

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0402157
 • Producent: Komlogo
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 167,99 zł
Pierwszy w języku polskim standaryzowany test do badania słuchu fonemowego dzieci w wieku 3 do 6 lat.

Test do badania słuchu fonemowego jest przeznaczony do badań diagnostycznych prowadzanych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów oraz innych osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3;0 do 7;6 lat.

Test składa się z 3 części:

 • „Materiał obrazkowy” – zawiera 62 kolorowe ilustracje, drukowane na kartonie o wymiarach 11x11 cm dwustronnie laminowanym;
 • „Podręcznik” – zawiera podstawy teoretyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia testu oraz procedury standaryzacji. W podręczniku opisano również instrukcję przeprowadzenia testu a także analizę uzyskanych wyników.  Dodatkowo w opracowaniu umieszczone zostały przykłady, w jaki sposób wypełniać karty badania. 40 stron format B5;
 • Karty do badania słuchu fonemowego – są to poręczne formularze do wprowadzania wyników badania.

Test do badania słuchu fonemowego charakteryzuje się następującymi cechami:

 • został wystandaryzowany dzięki czemu zapewnia najbardziej obiektywną ocenę słuchu fonemowego;
 • uzyskał pozytywne recenzje trzech profesorów: językoznawcy, pedagoga specjalnego i psychologa;
 • materiał obrazkowy został wykonany na trwałym kartonie oraz spięty sprężynką;
 • rozdzielono część teoretyczną od procedury testowej (pytania testowe, interpretacja wyników) dzięki czemu uzyskano funkcjonalny materiał do prowadzenia badań.
Zawartość:
 • Materiał obrazkowy
 • Podręcznik
 • Karty do badania słuchu fonemowego

Grupa produktowa: Książki
Pilna Faktura Vat?