Uczeń na start

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0402509
 • Producent: Young Digital Planet
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 1 199,99 zł
Program stanowi znakomite, cyfrowe uzupełnienie tradycyjnego podręcznika  do wykorzystania zarówno przy użyciu rzutnika multimedialnego, jak i tablicy interaktywnej.

Część pierwsza programu Uczeń na start to zestaw ćwiczeń multimedialnych wspierających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej podczas zajęć lekcyjnych oraz dydaktyczno-wyrównawczych. Pomaga ona nauczycielom w pracy z grupą dzieci sześcio- i siedmioletnich, niezwykle zróżnicowaną nie tylko metrykalnie, ale także pod względem poziomu rozwoju emocjonalnego, poznawczego i fizycznego. Umożliwia indywidualne podejście do potrzeb ucznia, przez co może stanowić elastyczną formę uzupełnienia nowego podręcznika dla pierwszoklasistów.

Program obejmuje zadania z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej. W atrakcyjny sposób wspomaga rozwój kluczowych kompetencji – czytania, pisania i liczenia – umożliwiających uczniom przyswajanie wiedzy w ramach różnych przedmiotów na kolejnych etapach edukacyjnych.

Wiele spośród zaproponowanych ćwiczeń multimedialnych ma na celu kontynuowanie rozpoczętego w przedszkolu procesu nauki czytania i pisania, inne zaś są propozycją odnoszącą się do wielozmysłowego uczenia się liter. Ponadto program daje możliwość wspomagania rozwoju umiejętności ważnych w nauce matematyki, a także kształtuje w umysłach dzieci pojęcia liczbowe i sprawność rachunkową. Uczniowie przychodzący do szkoły często nie znają dokładnie znaczenia terminów takich jak „cyfra” i „liczba”, nawet jeśli potrafią już liczyć w określonym zakresie. 

Program Uczeń na start cz. 1 umożliwia wyjaśnienie i utrwalenie tych zagadnień, a sprzyjają temu specjalnie dobrane zabawy, ćwiczenia i gry. Nauczyciel ma do dyspozycji m.in. zadania do monograficznego opracowania liczby. Ćwiczenia z tego zakresu obejmują wyszukiwanie zbioru nelementowego, określanie liczebności zbiorów, przeliczanie zbioru, rozkład liczby na składniki, wyszukiwanie cyfry wśród innych.

Funkcja kreatora zajęć w aplikacji ułatwia indywidualne podejście do każdego ucznia, tak bardzo ważne w pierwszych chwilach w szkole. Dzieci budują poczucie wspólnoty i zapoznają się z nowym środowiskiem w atmosferze zabawy oraz miłej współpracy. Nauczyciel zaś może połączyć zaproponowane ćwiczenia multimedialne z własnymi materiałami edukacyjnymi (zawartymi w plikach graficznych czy też tekstowych). Program umożliwia stworzenie bogatego repozytorium ułatwiającego pracę w czasie kolejnych zajęć.

Uczeń na start cz. 1 obejmuje też wszechstronny przewodnik metodyczny. Zawiera on niezbędne wskazówki pomocne w pracy z pierwszoklasistami, w tym także z uczniami, którzy już na początku nauki w szkole wykazują trudności w nauce. W prosty sposób prezentuje ćwiczenia multimedialne i ich zastosowanie. Oferuje również atrakcyjne scenariusze zajęć – zarówno obowiązkowych z całą klasą, jak i dodatkowych np. dydaktyczno-wyrównawczych.

Program powstał we współpracy z nauczycielami praktykami, specjalistami edukacji wczesnoszkolnej, logopedą i specjalistą terapii pedagogicznej.

Uczeń na start cz. 1 to:

 • 440 ćwiczeń wprowadzających głoski i litery,
 • 245 ćwiczeń kształtujących pojęcia liczbowe i sprawność rachunkową,
 • 74 propozycje jednostek lekcyjnych składających się z wyżej wymienionych zasobów,
 • kreator zajęć umożliwiający komponowanie zestawów ćwiczeń multimedialnych według potrzeb nauczyciela i uczniów, z wykorzystaniem własnych materiałów edukacyjnych,
 • ponad 150 kart pracy do wydruku,
 • kreator dyplomów z wbudowanymi szablonami.

Uczeń na start cz. 1 jest przeznaczony do pracy indywidualnej i grupowej, głównie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i rzutnika multimedialnego, ale także przy użyciu samego komputera. Można go zainstalować na 5 stanowiskach.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne