Uczenie się dzieci. Myślenie i działanie

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0403031
  • Producent: Epideixis
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 65,99 zł

Interesująca pozycja książkowa o zastosowaniu pomocy dydaktycznych w praktyce edukacyjnej.

Interesująca pozycja książkowa o zastosowaniu pomocy dydaktycznych w praktyce edukacyjnej.

Otaczający i przeżywany przez każdego z nas świat ponowoczesnych technologii, nowych mediów i komunikacji zdetronizował do niedawna jeszcze centralną rolę i pozycję nauczyciela w klasie szkolnej, który – czy tego chce, czy nie chce – musi sukcesywnie odchodzić od prowadzenia dzieci za rękę, dyrektywnego nauczania i wartościowania ich w procesie nabywania wiedzy i umiejętności.

W tym też sensie niniejsza książka powstała w dobry momencie, bowiem autorzy poszczególnych rozdziałów mają za sobą kolejne lata doświadczeń, eksperymentów, etnopedagogicznych badań, które potwierdzają nieuniknioną rewolucję w szkolnej dydaktyce, a jeśli nawet nie jeszcze tak głęboką zmianę, to przynajmniej przygotowanie do niej młodych pokoleń.

Całość tomu została bardzo dobrze zredagowana, bowiem tworzy dwie, spójne merytorycznie części, z których pierwsza została oddana w ręce i umysły znakomitych specjalistów – psychologów, dydaktyków, pedagogów wczesnoszkolnych, zaś druga – znakomitą prezentacją zastosowania systemu PUS w praktyce edukacyjnej.

(…)niniejsza książka spełnia podwójny standard w polskiej edukacji i kształceniu nauczycieli, bowiem znakomicie łączy najnowszą wiedzę naukową, diagnozy i modele pedagogiczne z ich zastosowaniem w praktyce szkolnej. Oby tego typu publikacji było na naszym rynku wydawniczym jak najwięcej. Powinni z niej skorzystać studenci pedagogiki przedszkolnej i elementarnej, ale także już zakorzenieni w przedszkolach i szkołach nauczyciele w ramach procesu samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Gorąco polecam też tę rozprawę edukatorom domowym, którzy sami kształcą lub organizują swoim dzieciom edukacje poza systemem instytucjonalnym.

Prof. Dr hab. Bogusław Śliwerski
Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Swój wkład w powstanie tego opracowania mieli m. in. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Stanisław Dylak, Jolanta I. Kruk, Danuta Borecka – Biernat.

  • ISBN: 978-83-89538-02-4
  • Redakcja: Joanna Malinowska, Teresa Neckar–Ilnicka
  • Format: 168×235
  • ilość stron: 288

Grupa produktowa: Książki
Pilna Faktura Vat?