Wielka księga zwierząt (OT)

  • szt.
  • 35,99 zł
  • Niedostępny
Blisko tysiąc gatunków zwierząt zamieszkujących Ziemię – przedstawionych na wiernych barwnych ilustracjach i fotografiach. Od rozwielitki, przez trzmiela i bociana, po lwa i pandę wielką… Księga prezentuje zarówno dobrze znane gatunki, jak i egzotyczne, niemające jeszcze polskich nazw, tylko łacińskie. Olbrzymy i maleństwa zostały uszeregowane według systematyki biologicznej, zgodnie z najnowszą wiedzą zoologiczną i naukowym nazewnictwem. Szeroko omówiono grupy systematyczne, podając ich najważniejsze cechy, typowe środowiska życia, a także liczne ciekawostki. Ponad 160 gatunków opisano wyjątkowo szczegółowo. Najważniejsze wiadomości ujęto w metryczce zwierzęcia, a dużo miejsca poświęcono charakterystyce zachowania, rozmnażania, zdobywania pokarmu itd. Dzięki tej obszernej książce łatwo odróżnimy hienę cętkowaną od pręgowanej, dowiemy się, gdzie mieszka aj-aj i co to jest diabeł błotny oraz zdobędziemy tysiące podobnych interesujących wiadomości.
Pilna Faktura Vat?