Zasięgi drzew w Polsce - film DVD

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0405139
  • Producent: SFE Nauka
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 71,99 zł

Film prezentuje dwa podejścia naukowe do tematu zasięgów drzew i stara się odpowiedzieć na pytanie, która filozofia wydaje się lepsza z punktu widzenia trwałości i różnorodności polskich lasów.

Wiedza o zasięgach drzew jest podstawą ochrony przyrody i gospodarowania w lasach.
Obecnie dwa nurty filozofii przyrody próbują wytyczyć kierunki wykreślania obszarów występowania drzew w Polsce. Pierwszy kierunek definiuje teza tzw. głębokiej ekologii zakładająca, że gatunki rosnące poza tzw. zasięgiem naturalnym , określonym przez prof. Władysława Szafera, są gatunkami obcymi. Drugi kierunek określa podstawowa zasada półnaturalnej hodowli lasu, propagowana przez prof. Eugeniusza Bernadzkiego i innych naukowców. Przyjmuje ona rozpraszanie ryzyka przyrodniczego i hodowlanego na możliwie dużo gatunków drzew, oczywiście pod warunkiem zgodności ich wymagań ekologicznych z warunkami siedliska.
Film prezentuje te dwa podejścia naukowe do tematu zasięgów drzew i stara się odpowiedzieć na pytanie, która filozofia wydaje się lepsza z punktu widzenia trwałości i różnorodności polskich lasów.

Czas trwania: 24 min.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?