Zbiór zadań dla klasy 1

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5505061
  • Producent: Pryzmat
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 24,99 zł

Zbiór zadań dla klasy 1  jest propozycją adresowaną do nauczycieli, rodziców i uczniów. Zawiera szereg ćwiczeń i zadań przydatnych w nauczaniu matematyki, w doskonaleniu matematycznych umiejętności oraz wyrównywaniu braków w tym obszarze edukacji szkolnej. Obejmuje takie zagadnienia jak: cechy wielkościowe, figury geometryczne, pojęcie liczby naturalnej, działania na zbiorze liczb - w zakresie 10 i 20. 

Kolorowanki, tabelki, grafy, ilustrowane zadania tekstowe, działania rachunkowe, zadania z hasłem z powodzeniem uatrakcyjnią zajęcia matematyczne. Niektóre ćwiczenia można wykorzystać również jako ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalące sprawność manualną dziecka. Kolejne zadania zawarte w książeczce opracowane są zgodnie z zasadą stopniowania trudności, bowiem ważne jest, aby dziecko zachęcone sukcesem podczas rozwiązywania pierwszych zadań, chętniej podejmowało próby rozwiązania kolejnych, nieco trudniejszych.

Nauczyciele mogą wykorzystać niniejsze opracowanie jako materiał uzupełniający bądź rozszerzający wiadomości i umiejętności uczniów. Natomiast dla rodziców będzie ono stanowić źródło pomysłów do ćwiczeń i pracy domowej z dzieckiem.

Pilna Faktura Vat?