Szkolenie Sztuka przeprowadzania zmian w placówce edukacyjnej

 • szt.
 • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

Szkolenie skierowane do:
Rad Pedagogicznych oraz osób kierujących zespołami i chcących podnieść swoje kompetencje menedżerskie oraz wzmocnić własną motywację do działania w procesie zmian.

Tematy zajęć:
1. Wprowadzenie do zarządzania zmianą:
 • jak ludzie postrzegają zmiany,
 • zarządzanie zmianą – kluczowe aspekty z punktu widzenia pracowników.
2. Wprowadzenie zmian w organizacji:
 • czynniki inicjujące zmiany,
 • podejścia do zarządzania zmianami.
3. Model wprowadzania zmian w organizacji:
 • model trzech kroków,
 • potencjalne zagrożenia,
 • źródła oporu wobec zmian,
 • rozpoznawanie symptomów oporu,
 • metody przełamywania oporu.
4. Kierownik w procesie wprowadzania zmian:
 • rola kierownika,
 • narzędzia zarządzania ułatwiające wprowadzenie zmian,
5. Psychologiczne aspekty wprowadzania zmian: rola komunikacji we wdrażaniu zmian,
 • jak skutecznie komunikować zmianę – zebrania, spotkania, narady,
6. Skuteczne wywieranie wpływu przez lidera zmiany:
 • jak przekonywać ludzi do zmiany,
 • wywieranie wpływu na ludzi,
 • praktyczne zastosowanie poznanych zasad.
 • 7. Rozwiązywanie problemów podczas wdrażanej zmiany:
jak rozpoznać i zdefiniować problem,
 • analiza problemu,
 • narzędzia generowania rozwiązań,
8. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • określenie możliwości wprowadzania zmian w zależności od sytuacji placówki,
 • wzmocnienie roli kierownika w procesie wprowadzania zmian,
 • umiejętność elastycznego korzystania z metod zarządzania,
 • rozpoznawanie pojawiających się trudności,
 • poprawa komunikacji w czasie zmian w organizacji,
 • diagnozowanie społecznych uwarunkowań procesu zmiany.

Metoda szkolenia:
Krótkie wykłady tematyczne, dyskusje moderowane, analizy przypadków, burza mózgów, ćwiczenia indywidualne – testy i kwestionariusze, informacje zwrotne dla uczestników.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?