Muzyka

Muzyka
Kształcenie umiejętności muzycznych zaowocować może w przyszłości. Dzieci w szkole podstawowej poznają wybrane instrumenty i uczą się śpiewać. Lekcje muzyki powinny być urozmaicone. Nauczyciel powinien zachęcać ucznia do nauki i do wyrażania siebie poprzez muzykę. W szkole podstawowej wykorzystuje się podczas lekcji muzyki instrumenty takie jak: dzwonki na rączkę, flet prosty, gitarę, cymbałki, a także dzwoneczki, gwizdki i harmonijki. Wszystkie te instrumenty można znaleźć w kategorii „Muzyka”.
Pilna Faktura Vat?