Biologia Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze szkoła ponadpodstawowa

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0408029
 • Producent: Learnetic
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 1 899,00 zł

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze (WLP) to kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Każdy zestaw umożliwia przeprowadzanie angażujących lekcji stacjonarnych oraz zdalnych.

 • Unikatowe filmy
 • Ilustracje i zdjęcia
 • Modele 3D
 • Symulacje
 • Mapy

 

Zawartość zestawu:

 • 25 zagadnień z podstawy programowej,
 • zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego),
 • atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.: 
  • filmy, 
  • animacje, 
  • wirtualne wycieczki, 
  • zdjęcia makro i mikroskopowe, 
  • symulacje,
  • modele 3D,
  • projektowanie doświadczeń,
  • dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR),
 • licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów

 

Lista zagadnień opracowanych w WLP Biologia:

 1. Wykrywanie skrobi w wybranych produktach spożywczych
 2. Koagulacja białka
 3. Denaturacja białka
 4. Wykrywanie wiązań peptydowych
 5. Reakcje charakterystyczne białek
 6. Komórki eukariotyczne i prokariotyczne – podobieństwa i różnice
 7. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na intensywność fotosyntezy
 8. Praca z mikroskopem – tkanka roślinna
 9. Atlas tkanek roślinnych
 10. Rośliny jedno-i dwuliścienne
 11. Transport wody w roślinie
 12. Zdolność kiełkowania nasion
 13. Wpływ niedoboru wybranych pierwiastków na wzrost i rozwój roślin
 14. Fitohormony i ruchy roślin
 15. Identyfikacja stawonogów
 16. Budowa wewnętrzna płaza
 17. Praca z mikroskopem – tkanka mięśniowa
 18. Układ pokarmowy
 19. Budowa i praca płuc
 20. Budowa i praca serca
 21. Układ nerwowy
 22. Oko i ucho
 23. Budowa układu szkieletowego
 24. Budowa i rodzaje kości
 25. Stawy – ruchome połączenia kości

 

Zawartość multimedialna Wirtualnego Laboratorium Przyrodniczego BIOLOGIA: 

 • fotografie preparatów mikroskopowych tkanek roślinnych i zwierzęcych wykonane w laboratorium, które można obserwować w trzech różnych powiększeniach w symulowanym mikroskopie;
 • dokumentacja obserwacji w postaci ilustracji, zdjęć i filmów z prawdziwych obserwacji roślin i zwierząt oraz doświadczeń wykonywanych w pracowniach biologicznych;
 • elementy interaktywnego atlasu ludzkiej anatomii z dokładnym wyodrębnieniem poszczególnych struktur budowy ciała człowieka;
 • budowa wewnętrzna i zewnętrzna wybranych narządów prezentowanych w postaci modeli 3D;
 • możliwość przeprowadzania pomiarów oraz analiz w symulowanych doświadczeniach i obserwacjach biologicznych;
 • możliwość modelowania przebiegu doświadczeń i doboru właściwych odczynników, sprzętu i badanego materiału;
 • rozwijanie umiejętności planowania i przeprowadzania badań biologicznych zgodnie z ideą metody naukowej/ albo: rozwijanie umiejętności formułowania problemów badawczych i stawiania hipotez;

 

Jak pracować z WLP?

​​​​​​​​​​​​​Nauczyciel może prezentować i omawiać materiały na tablicy interaktywnej, wyświetlaczu multimedialnym czy monitorze i na bieżąco omawiać je z uczniami. Młodzież może jednocześnie pracować na kartach pracy (notując wnioski z doświadczeń) lub rozwiązywać testy związane z tematem, przy wykorzystaniu bezpłatnej platformy Dzwonek.pl. Dzięki temu nauczyciel otrzyma automatyczny raport dotyczący wyników całej klasy, jak i szczegółowe podsumowanie postępów każdego z uczniów indywidualnie. Materiały rozwijają kompetencje twórcze (np. projektowanie doświadczeń) i wpływają na rozwój kreatywności – tylko od nauczyciela zależy, jaki model pracy z WLP wybierze.

 

Chcesz zobaczyć jak wygląda przykładowa lekcja z WLP? Kliknij tu: przykładowa lekcja

Chcesz zapoznać się z przykładową kartą pracy? Kliknij tu: przykładowa karta pracy

Mamy do zaoferowania również przykładowy test: przykładowy test

 

 

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?