Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I/2021 (całoroczny) czerwony

 • szt.
 • 49,99 zł
 • Przewidziany na 52 tygodnie zajęć edukacyjnych.
 • ilość stron: 256,
 • szyty,
 • twarda oprawa.

Nowe Wydanie Dziennika Zajęć Przedszkola MEN-I/2021.

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Dziennik Przedszkola umożliwia dokumentowanie pracy edukacyjnej w każdym oddziale przedszkola.

Daje możliwość:

 • dokumentowania przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym,
 • odnotowywania formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zapisu godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola,
 • uzupełnienia informacji o adresach zamieszkania, jeżeli są różne od adresu dziecka,
 • adresu poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
 • zapisu tematów przeprowadzonych zajęć,

Przewidziany na 52 tygodnie zajęć edukacyjnych. Ilość stron: 256. Dziennik szyty, w twardej oprawie

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?