eduSensus Logopedia Pro - Zabawy Słowem

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0096564
  • Producent: Nowa Era
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 2 159,99 zł

Program Logopedia Pro - Zabawy Słowem zawiera ćwiczenia wspomagające sprawność językową dzieci oraz terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

 

Zastosowanie: profilaktyka logopedyczna, zabawy językowe, diagnoza i terapia logopedyczna
Odbiorcy: logopedzi, terapeuci, nauczyciele przedszkola
Beneficjenci: dzieci uczące się mówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji

 

W zestawie ZABAWY SŁOWEM znajdują się:

  • dwuczęściowy program multimedialny na pendrive  (cz.1 opiera się na materiale nieliterowym, cz.2 zawiera materiał uwzględniający umiejętność czytania)
  • profesjonalny mikrofon
  • przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych, np. 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków.

                                                                                                     

 

Program ZABAWY SŁOWEM  to narzędzie uatrakcyjniające:

  • zabawy językowe z dziećmi
  • postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach rozwoju języka (np. opóźnienia rozwoju mowy - ORM).

 

 

 

Zadaniem programu jest osiągnięcie poziomu języka pozwalającego dziecku na swobodne i prawidłowe komunikowanie się z jego najbliższym otoczeniem.

 

Produkt jest propozycją dla:

  • nauczycieli
  • logopedów
  • rodziców

jako narzędzie wspomagające rozwijanie mowy, w tym również u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Z programu mogą korzystać zarówno osoby chcące wspomóc efekty zajęć tradycyjnej specjalistycznej terapii, na którą uczęszcza ich dziecko, jak i osoby mające na uwadze uatrakcyjnienie prawidłowo przebiegającego procesu nauki i rozwoju języka ich podopiecznych.

 

 

Proponowane ćwiczenia są jedynie sugestią metody prowadzenia zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy, metod uczenia zachowań werbalnych u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (np. technika wyodrębnionych prób, opóźnienie czasowe itp.). Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

 

 

ZABAWY SŁOWEM  umożliwiają:

  • kompleksowe oddziaływanie w przestrzeni słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego celem jest stymulacja szeroko pojętej sprawności językowej,
  • indywidualizację procesu terapeutycznego
  • stopniowanie trudności ćwiczeń
  • powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych
  • swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd.,
  • motywację ucznia dzięki systemowi wzmocnień pozytywnych
  • rozwój zasobu leksykalnego dziecka
  • rozszerzenie słownictwa czynnego i biernego
  • rozwój umiejętności gramatycznych
  • rozwój umiejętności formułowania wypowiedzi
  • ćwiczenia ręki (karty pracy do drukowania i ćwiczeń pisania, rysowania)
  • samodzielne wykonanie tradycyjnych gier wspomagających rozwój językowy (np. tradycyjne domino, gry planszowe itp.)
  • prowadzenie terapii wg spersonalizowanej ścieżki
  • pracę indywidualną i grupową.

                                                                                          

ZABAWY SŁOWEM  to narzędzie multimedialne, które łączy w sobie ćwiczenia wielu obszarów:

  • koordynacji wzrokowej
  • słuchowej
  • wzrokowo-słuchowo-ruchowej
  • grafomotoryki
  • logicznego myślenia
  • pamięci
  • spostrzegawczości
  • umiejętności klasyfikacji
  • umiejętność kategoryzacji

 

Program ZABAWY SŁOWEM  wspiera realizację NOWEJ podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dziecko:

  • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem,
  • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,
  • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej
  • używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania
  • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy
  • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
  • wyraża ekspresję twórczą,
  • klasyfikuje przedmioty,
  • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

 

 

 

Program współpracuje również z:

  • tablicą interaktywną
  • komputerem z panelem dotykowym.

Wymagania techniczne:

  • System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 (32bit i 64 bit)
  • Pamięć RAM: 1 GB (system 32-bit) lub 2 GB (system 64-bit)
  • Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)
  • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością minimum 1024x768
  • Port USB 2.0
  • Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player
  • Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki
  • Mikrofon zewnętrzny (zalecany) - w zestawie

W zestawie ZABAWY SŁOWEM znajdują się:

  • dwuczęściowy program multimedialny na pendrive  (cz.1 opiera się na materiale nieliterowym, cz.2 zawiera materiał uwzględniający umiejętność czytania)
  • profesjonalny mikrofon,
  • przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych, np. 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?