eduSensus Logopedia Pro - Zabawy Słowem

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0096564
 • Producent: Nowa Era
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 1 599,99 zł 1 499,99 zł

Program Logopedia Pro - Zabawy Słowem zawiera ćwiczenia wspomagające sprawność językową dzieci oraz terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

 

Zastosowanie: profilaktyka logopedyczna, zabawy językowe, diagnoza i terapia logopedyczna
Odbiorcy: logopedzi, terapeuci, nauczyciele przedszkola
Beneficjenci: dzieci uczące się mówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji

 

W zestawie ZABAWY SŁOWEM znajdują się:

 • dwuczęściowy program multimedialny na pendrive  (cz.1 opiera się na materiale nieliterowym, cz.2 zawiera materiał uwzględniający umiejętność czytania)
 • profesjonalny mikrofon
 • przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych, np. 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków.

                                                                                                     

 

Program ZABAWY SŁOWEM  to narzędzie uatrakcyjniające:

 • zabawy językowe z dziećmi
 • postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach rozwoju języka (np. opóźnienia rozwoju mowy - ORM).

 

 

 

Zadaniem programu jest osiągnięcie poziomu języka pozwalającego dziecku na swobodne i prawidłowe komunikowanie się z jego najbliższym otoczeniem.

 

Produkt jest propozycją dla:

 • nauczycieli
 • logopedów
 • rodziców

jako narzędzie wspomagające rozwijanie mowy, w tym również u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Z programu mogą korzystać zarówno osoby chcące wspomóc efekty zajęć tradycyjnej specjalistycznej terapii, na którą uczęszcza ich dziecko, jak i osoby mające na uwadze uatrakcyjnienie prawidłowo przebiegającego procesu nauki i rozwoju języka ich podopiecznych.

 

 

Proponowane ćwiczenia są jedynie sugestią metody prowadzenia zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy, metod uczenia zachowań werbalnych u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (np. technika wyodrębnionych prób, opóźnienie czasowe itp.). Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

 

 

ZABAWY SŁOWEM  umożliwiają:

 • kompleksowe oddziaływanie w przestrzeni słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego celem jest stymulacja szeroko pojętej sprawności językowej,
 • indywidualizację procesu terapeutycznego
 • stopniowanie trudności ćwiczeń
 • powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych
 • swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd.,
 • motywację ucznia dzięki systemowi wzmocnień pozytywnych
 • rozwój zasobu leksykalnego dziecka
 • rozszerzenie słownictwa czynnego i biernego
 • rozwój umiejętności gramatycznych
 • rozwój umiejętności formułowania wypowiedzi
 • ćwiczenia ręki (karty pracy do drukowania i ćwiczeń pisania, rysowania)
 • samodzielne wykonanie tradycyjnych gier wspomagających rozwój językowy (np. tradycyjne domino, gry planszowe itp.)
 • prowadzenie terapii wg spersonalizowanej ścieżki
 • pracę indywidualną i grupową.

                                                                                          

ZABAWY SŁOWEM  to narzędzie multimedialne, które łączy w sobie ćwiczenia wielu obszarów:

 • koordynacji wzrokowej
 • słuchowej
 • wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • grafomotoryki
 • logicznego myślenia
 • pamięci
 • spostrzegawczości
 • umiejętności klasyfikacji
 • umiejętność kategoryzacji

 

Program ZABAWY SŁOWEM  wspiera realizację NOWEJ podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem,
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej
 • używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania
 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
 • wyraża ekspresję twórczą,
 • klasyfikuje przedmioty,
 • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

 

 

 

Program współpracuje również z:

 • tablicą interaktywną
 • komputerem z panelem dotykowym.

Wymagania techniczne:

 • System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 (32bit i 64 bit)
 • Pamięć RAM: 1 GB (system 32-bit) lub 2 GB (system 64-bit)
 • Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)
 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością minimum 1024x768
 • Port USB 2.0
 • Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player
 • Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki
 • Mikrofon zewnętrzny (zalecany) - w zestawie

W zestawie ZABAWY SŁOWEM znajdują się:

 • dwuczęściowy program multimedialny na pendrive  (cz.1 opiera się na materiale nieliterowym, cz.2 zawiera materiał uwzględniający umiejętność czytania)
 • profesjonalny mikrofon,
 • przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych, np. 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?