Adamada

Adamada

Adamada to wydawnictwo, które podczas tworzenia książek ze szczególną starannością podchodzi zarówno do warstwy tekstowej, jak i szaty graficznej. Wydawnictwo wzięło sobie za cel dbanie, by to, co wydaje, miało pozytywny wpływ na rozwój poznawczy i estetyczny, pomagało kształtować właściwe postawy społeczne, uwrażliwiało etycznie, a także bawiło. W ofercie Adamady znajdują się przede wszystkim książki dla dzieci jako głównej i najważniejszej grupy docelowej. Poza tradycyjnymi książkami drukowanymi wydawnictwo tworzy również komiksy, e-booki, a także audiobooki. W dbałości o rozwój dziecka, z naciskiem na wagę czytania dzieciom na głos, wydawnictwo stworzyło specjalną aplikację Ciocia Ada czyta, łączącą oglądanie książki ze słuchaniem.

Pilna Faktura Vat?